Stor CBRNE-øvelse ved Bærum sykehus

Torsdag 13. oktober ble det gjennomført en øvelse ved Bærum akuttmottak med hensikt å trene på håndtering av en CBRNE-hendelse med mistanke om eller bekreftet kontaminering.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 17.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

SE VIDEO FRA ØVELSEN:

 

​​

CBRNE-øvelse ved bærum sykehus

​Øvelsen som for øvrig kalles Øvelse gul oktober, ble gjennomført i og ved Akuttmottaket ved Bærum sykehus. I tillegg til å trene på håndtering av en CBRNE-hendelse ble øvelsen brukt til å verifisere og validere den nye operative beredskapsplanen for Klinikk Bærum sykehus. 

CBRNE-øvelse ved bærum sykehus

Både ansatte på akuttmottaket ved Bærum sykehus og sivilforsvaret deltok i øvelsen, og til sammen var det 150 deltakere.

​​​​CBRNE er et samlebegrep som står for kjemiske stoffer​ (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Caset på øvelsen var en kjemikalieulykke av biologisk agens (Ammoniakk). ​

Rensing av pasienter ved mistanke eller bekreftet kontaminering

Beredskapsrådgiver i Vestre Viken, Jørn-Ivar Hellesnes, var øvingsleder for øvelsen. Han forteller at det viktigste for valg av case var at det skulle trenes på rensing av pasienter. Ved mistanke eller bekreftet kontaminering av blant annet ammoniakk er det viktig at pasientene blir renset før de får komme inn på selve mottaket. Ammoniakk brukes på flere steder, og er derfor på mange måter aktuelt med tanke på reelle scenarioer som kan oppstå. 


CBRNE-øvelse ved Bærum sykehus


Sivilforsvaret opprettet to mobile rensestasjoner på sykehusområdet utenfor mottaket, mens akuttmottaket brukte en ambulansehall like utenfor. Caset gikk ut på en ulykke med ammoniakk som hadde skjedd i nærheten av akuttmottaket. Dette førte til at noen av pasientene tok seg til sykehuset på egenhånd, og akuttmottaket fikk derfor øvd på det uforutsigbare ved å ta imot pasienter de ikke visste var på vei. 

CBRNE-øvelse ved Bærum sykehus

Kompetanse er ferskvare

Noe av det viktigste ved slike øvelser er å bygge kompetanse, og sørge for at alle er kjent med beredskapsplanen. 

 – Det er utrolig viktig for oss å bygge kompetanse og erfaring, og i tillegg få testet og validert planverket og sørge for at planverket holder den standarden det trenger, sier Jørn-Ivar. 

Videre forteller han at kompetanse og kunnskap er ferskvare, og det er viktig og trene for å vedlikeholde begge deler. På denne øvelsen fikk vi alt fra å trene på enkeltmannsferdigheter til å se på systematisk ledelse og sammenhenger, så det var veldig verdifullt for oss.

 – På denne øvelsen fikk vi også tilleggs-dimensjonen ved å samarbeide med eksterne aktører som vi kunne ha nytte av ved CBRNE-hendelser. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med sivilforsvaret i så vel planlegging som gjennomføring av øvelsen. Samarbeidet har gjort det mulig å gjennomføre en øvelse i en skala vi ikke hadde hatt anledning til på egenhånd, og også bidratt til overføring av erfaring og kompetanse på tvers. 

CBRNE-øvelse ved bærum sykehus

Evalueringsprosess 

Før en større øvelse kreves det mye planlegging. Først blir det definert et mål på hva man ønsker å oppnå, og deretter blir det designet et scenario i henhold til planverk og tilgjengelige ressurser. 

​– Det var en vellykket øvelse og vi fikk trent det vi så for oss at vi skulle trene. Det var mye som fungerte bra, men også noe det vil være fornuftig å justere på. Vi har gjort en rask overordnet evaluering, og så vil vi i tiden som kommer gjøre en grundigere evaluering av hva vi konkret har lært, hva som fungerte bra som hva som ikke fungerte så bra, avslutter Jørn-Ivar. ​​