Stor beredskapsøvelse ved Drammen sykehus

Øvelsen finner sted torsdag 7. november 2019.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 06.11.2019
Sist oppdatert 16.01.2023
Øvelse pågår på Drammen sykehus torsdag 7. november.
Det arrangeres beredskapsøvelse på Drammen sykehus torsdag 7. november.

Øvelsen er planlagt som en masseskadeøvelse og vil bety ekstra biltrafikk inn til akuttmottaket på Drammen sykehus fra klokken 12.00 da cirka 50 «skadde» blir bragt inn.

Ansatte, pasienter og andre med ærend på og rundt sykehuset vil kunne se og høre øvelsen (ekstra biltrafikk, sirener og markører) frem til cirka klokken 15.00.

Drift som normalt

– Øvrig drift ved sykehuset vil gå som normalt og øvelsen har ingen konsekvenser for de avdelinger/personer som ikke har en spesifikk rolle i den, sier Jørn E. Rasmussen, seksjonsoverlege og ansvarlig for gjennomføringen.

Akuttmottak og andre adkomstområder blir tydelig markert med skilt om at øvelse pågår, og venteområdet og andre områder som vanlige pasienter og ansatte ferdes i, blir skjermet. Øvingsledelse, observatører og instruktører merkes med vester.

- Pasientene i øvelsen vil ankomme vognhall, triageres i/utenfor denne og sendes videre. Sykehuset har organisert en rekke team som skal observere underveis. Bilene som kommer med markørene skal ikke være til hinder for annen pasienttransport. Øvelsen blir naturligvis avblåst umiddelbart dersom reell situasjon/beredskap skulle kreve det, forteller Jørn E. Rasmussen.