Statsministeren imponert

Det var en tydelig imponert statsminister Erna Solberg som ble orientert om hvordan Vestre Viken helseforetak har arbeidet med å redusere ventetidene, da  hun besøkte Drammen sykehus torsdag 27. oktober.

Frank Reiersen
Publisert 27.10.2016
Sist oppdatert 28.10.2016
Statsminister Erna Solberg besøker Drammen sykehus.

​IMPONERT. Statsminister Erna Solberg ble imponert over arbeidet som er gjort for å få ned ventetidene i Vestre Viken helseforetak. Her er hun i samtale med pasient Olaug Solberg og avdelingsoverlege Anne Froholdt ved fysikalsk medisinsk avdeling på Drammen sykehus.

Statsministeren ble ønsket velkommen til Vestre Viken helseforetak og Drammen sykehus av viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll og klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll.

- Du har nå kommet til det mest kostnadseffektive helseforetaket i Norge, sa Lund Hamkoll til statsministeren, før fagdirektør Halfdan Aass kunne fortelle om arbeidet som har vært utført for å redusere ventetidene i Vestre Viken.

Fra 75 til 57 dager

Aass opplyste statsministeren om at ventetiden i helseforetaket er redusert fra 75 dager til 57 dager i løpet av de siste fem årene.
- Vi har satt oss klare mål, med ansvarliggjøring av ledere på alle nivåer og tett oppfølging og justeringer underveis, sa Aass da han redegjorde for hvilke tiltak som har resultert i den kraftige nedgangen i ventetider.

Betydelig økning i poliklinisk aktivitet, forbedringsprosjekter på enkelte poliklinikker, økt oppmerksomhet omkring pasienter med lang ventetid, styrket samarbeid med fastleger via praksiskonsulenter og styrket samarbeid med avtalespesialister, vurdering av hyppighet og nødvendighet av kontroller og ekstra bruk av private var blant de konkrete tiltakene som statsministeren ble informert om.

Snudd på ett år

Statsminister Erna Solberg fikk også en redegjørelse om hva som konkret er gjort for å redusere ventetidene ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, hvor selve besøket fant sted, av avdelingsoverlege Astrid Edland.

Situasjonen på poliklinikken for et par år siden bar preg av økende ventelister, økende antall langtidsventende og stadig flere kontroller på vent.
- Vi kom til en erkjennelse at vi måtte gjøre noe med vår poliklinikk, sa Edland.
Etter at en rekke tiltak ble iverksatt var situasjonen totalt snudd ett år senere, med økt kapasitet på alle deler av nevrologisk poliklinisk senter, ventetiden var nede i 65 dager og ingen var langtidsventende.

Imponert statsminister

Deretter var det statsministerens tur til å kommentere nedgangen i ventetider, både det generelle bildet for Norge, men også for Vestre Viken og Drammen sykehus spesielt.
- Det er et imponerende arbeid som dere har gjort for å få ned ventetidene. Dette er veldig bra resultater og et eksempel på hvordan man skal drive sykehus på en ordentlig måte, sa statsminister Erna Solberg.

Besøket til statsministeren ble avsluttet med en samtale med pasienten Olaug Solberg, som selv kunne fortelle statsministeren hva kortere ventetid faktisk betyr - når man er syk og venter på behandling.