Startskudd for nasjonal tarmscreening

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55-åringer i Norge få invitasjon til å delta.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.08.2022
Sist oppdatert 21.02.2024
Foto: Akershus universitetssykehus
Foto: Akershus universitetssykehus

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Om lag 4 500 personer får tarmkreft hvert år og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Det er viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at man raskt kan starte behandling.

– Vi er glad for å kunne markere oppstarten av det nasjonale
Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

tarmscreeningsprogrammet. De første deltakerne har alt fått invitasjoner, og vi ser at innkallinger og logistikken fungerer, sier leder i styringsgruppen for programmet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Tall fra Kreftregisteret viser at dersom tarmkreft oppdages tidig, vil mer enn 95 prosent overleve.

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel. 
Kristin Ranheim Randel, kreftregisteret

Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret

I programmet for tarmscreening​​ vil 55-åringer få tilbud om analyse av en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år. Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, vil deltageren få tilbud om en kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). Det er planlagt gradvis innføring av koloskopi som primær screeningmetode. 

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i år. Tilbudet blir rullet gradvis ut til hele landet i løpet av det neste året.​

  • ​​​Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.   
  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet, vil om lag 70 000 55- åringer bli invitert hvert år til å delta.
  • Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til Tarmscreeningprogrammet.  
  • ​Deltagelse i tarmscreeningprogrammet er frivillig.​​
 
​​H​elsedirektoratet anbefalte i 2017 innføring av et nasjonalt program for tarmscreening. Året etter fikk de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, oppdraget med å innføre tarmscreeningprogrammet i Norge.
 
Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.  
 
Oppstarten av Norges tredje kreftscreeningprogram ble markert med en offisiell åpning på Akershus universitetssykehus mandag 22. august. Det var statssekretær Karl Kristian Bekeng som sto for åpningen. Under arrangementet deltok også Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Kreftforeningen og andre sentrale aktører.​​