Spesialistutdanningskonferansen for leger 2023

​Vestre Viken deltok med et bredt og engasjert lag på den nasjonale konferansen om spesialistutdanning for leger som nylig ble avholdt på Stiklestad.

Publisert 02.10.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
​Deltakere fra Vestre Viken. Fra venstre: Liv Kristin Haukjem, Erling Bakken, Stian Kristoffersen, Ylva Øvre, Audun Welander-Vatn, Kirsti Nesse, Anniken Riise Elnes, Tiril Tingleff, Susanne S. S. Martinsen, Marieke Claessen, Lill Trine Nyfløt, Jørn Rasmussen, Siri Lande, Grethe Bjerk og Hege Brannsten. Tove Velde Spauke var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Øyvind Malum.

De fire regionale utdanningssentrene arrangerer en årlig nasjonal konferanse om spesialistutdanning for leger hvor alle aktører som er involvert i LIS-utdanning inviteres til å delta. I år var det RegUt Helse Midt-Norge som var praktisk arrangør, og konferansen ble avholdt på Stiklestad. Tema for årets konferanse var: Vurdering for læring og vekst – en helhetlig tilnærming til utvikling av legerollen. 

Vestre Viken stilte med et bredt og engasjert lag bestående av representanter fra utdanningsavdelingen, ledere, overleger og LIS fra alle våre klinikker. Flere var også å se på scenen med sterke presentasjoner. 

- Audun Welander-Vatn, utdanningsansvarlig overlege (UAO), i psykiatri bidro inn i en dialog-sessjon sammen med Marie Thoresen, seniorrådgiver Hdir, om kompetansevudering – intensjoner, krav og realitet. 

- Videre holdt LIS i pediatri ved Drammen sykehus, Susanne Skjervold Smeby Martinsen, et glitrende innlegg om LIS-perspektivet i behovet for forutsigbarhet og kvalitet i vurdering og veiledning. 

Vi takker Helse Midt for en flott konferanse som gav oss nye perspektiver, ideer og engasjement som vi nå tar med oss inn i videre viktig arbeid med å løfte våre utdanningsløp i Vestre Viken.