Solid deltagelse fra Vestre Viken på kongress i forebyggende kardiologi

Vestre Vikens forskere satte sitt preg på den europeiske kardiologiforeningens årlige kongress i forebyggende kardiologi.

Publisert 02.05.2023
​Mange av forskerne i NORCOR gruppen samlet foran kongress-senteret.
Mange av forskerne i NORCOR gruppen samlet foran kongress-senteret.

​Enhetsleder og professor John Munkhaugen ved Drammen sykehus vant forskningspris for unge forskere med sitte foredrag om evaluering av nye metoder for å måle etterlevelse med kolesterolmedisiner av typen statiner i blod. Metoden, som er utviklet av NORCOR-gruppen, kan for første gang måle helt presist om pasienter tar statiner som foreskrevet eller ikke. 

Enhetsleder, kardiolog og professor John Munkhaugen som leder NORCOR gruppen. Han vant forskningspris for unge forskere med sitt
 

Enhetsleder, kardiolog og professor John Munkhaugen som leder NORCOR gruppen. Han vant forskningspris for unge forskere med sitte foredrag om evaluering av nye metoder for å måle etterlevelse med kolesterolmedisiner i blod. 

Bidro sterkt på årets konferanse

Forskere fra både Bærum sykehus og Drammen sykehus bidro sterkt under årets europeiske kongress i forebyggende kardiologi. 

PhD-stipendiatene Trine Lauritzen og Lars Frøid presenterte resultater fra sine doktorgradsarbeider; Lauritzen presenterte nye og lovende biomarkører som på sikt kanskje kan benyttes til å identifisere pasienter med bivirkninger ved bruk av det kolesterolsenkende legemiddelet Atorvastatin.

Frøid viste hvilke faktorer som er forbundet med livskvalitet hos pasienter med kronisk koronarsykdom. Dette kan være viktig i klinikken siden det er mange koronarpasienter som har svak livskvalitet.

PhD stipendiat Trine Lauritzen fra Drammen sykehus presenterer nye og lovende biomarkører for å identifisere pasienter med bivir
 

PhD stipendiat Trine Lauritzen fra Drammen sykehus presenterer nye og lovende biomarkører for å identifisere pasienter med bivirkninger ved bruk av det kolesterolsenkende legemiddelet atorvastatin.

PhD stipendiat Lars Frøid fra Drammen sykehus presenterer data om hvilke faktorer som er forbundet med livskvalitet hos pasiente

PhD stipendiat Lars Frøid fra Drammen sykehus presenterer data om hvilke faktorer som er forbundet med livskvalitet hos pasienter med kronisk koronarsykdom.

Marius Myrstad fra Bærum sykehus holdt foredrag om atrieflimmer hos idrettsutøvere og presenterte studien NEFAX Detraining, som nå inkluderer deltakere på Bærum sykehus. Myrstads forskning har blant annet vist at deltakere i Birkebeinerrennet på ski og andre ivrige mosjonister har en påfallende høy forekomst av hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. NEXAF Detraining er den første randomiserte kontrollerte studien i verden som undersøker betydningen av treningsintensitet for sykdomsforløp og plager hos idrettsutøvere med atrieflimmer. 

Marius Myrstad fra Bærum sykehus presenterte NEXAF Detraining, som er verdens første randomiserte kontrollerte studie blant idre

Marius Myrstad fra Bærum sykehus presenterte NEXAF Detraining, som er verdens første randomiserte kontrollerte studie blant idrettsutøvere med hjerterytmeforstyrrelser.

Under en annen sesjon viste Myrstad resultater fra 10-årsoppfølgingen av eldre kvinnelige deltakere i Birkebeinerstudien. Få tidligere studier har undersøkt hjerte- og karsykdommer hos kvinnelige idrettsutøvere. Myrstads studie tyder på at langvarig hard trening kan forårsake atrieflimmer, også hos kvinner.

PhD-stipendiat Eivind Sørensen presenterte resultater fra sine ultralydundersøkelser av hjertet hos eldre deltakere i Birkebeinerrennet. Hans undersøkelser tyder på at det kan være nyttig å måle bevegelsesmønsteret i hjertets forkamre for å skille sykdomsforandringer fra treningsutløste forandringer i hjertemuskelen.

De første resultatene fra PRE-ELECTRIC-studien ble presentert av PhD-stipendiat Elizabeth Lyster Andersen. Denne studien undersøker prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter behandling med elektrokonvertering. Tilbakefall de fire første ukene etter behandling var vanlig og tommel-EKG administrert av pasientene selv så ut til å være nyttig for å fange opp tilbakefall.

Phd-stipendiatene Eivind Sørensen, Elizabeth Lyster Andersen og Turid Apelland fra Bærum sykehus og The Norwegian Atrial Fibrill

Phd-stipendiatene Eivind Sørensen, Elizabeth Lyster Andersen og Turid Apelland fra Bærum sykehus og The Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no på ESC Preventive Cardiology 2023.


Motiverende tiltak for hjertepasienter

John Munkhaugen ledet en interessant sesjon om hvordan vi kan fremme og sikre bedre etterlevelse til anbefalinger for fysisk aktivitet hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom. Sammen med ledende europeiske forskere diskuterte han blant annet utfordringer og mulige tiltak for å motivere hjertepasienter til å bli fysisk aktive. Inkludert i dette er betydningen av god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, fokus på digitale verktøy og måleinstrumenter og gode fysiske aktivitetstilbud integrert i helsetjenesten.

Årets utgave av kongressen i forebyggende kardiologi ble avholdt i solfylte Malaga i Spania med nesten 1000 deltakere fra hele verden. Hele 14 deltakere fra forskningsgruppen NORCOR deltok. Forskergruppene NORCOR og NEXAF deltok med over 20 forskere til sammen og det ble fire veldig hyggelige dager med viktig sosialt og faglig påfyll.​