Selger sykehustomter

Nå begynner arbeidet med å finne en kjøper til de gamle sykehustomtene i Drammen.

Publisert 04.11.2021
Sist oppdatert 10.01.2024
Drammen sykehus

Drammen sykehus

​Vestre Viken har inngått avtale med næringsmeglingsselskapet Colliers International AS. Megleren har fått i oppdrag å selge de fem tomtene som til sammen utgjør dagens Drammen sykehus. Sykehustomtene på Bragernes er på totalt 57 mål og på eiendommene finnes det nesten 80.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Målet er å få solgt eiendommene i god tid før det nye sykehuset står ferdig i 2025.
 
– Salget av disse tomtene er viktig. Det nye sykehuset på Brakerøya skal delvis finansieres med egne midler som blant annet kommer fra dette salget. I tillegg er vi opptatt av at etterbruken blir best mulig for Drammen og de som bor her, sier klinikkdirektør Narve Furnes i Vestre Viken.
 
Eiendommen er foreløpig regulert til sykehusformål, men prosessen er alt i gang for å få den omregulert til et annet formål.
 
– Drammen kommune er godt i gang med områdeplanen og vi tar sikte på at disse prosessene går parallelt, da kan kjøper også få muligheten til å være med i utformingen, sier Furnes.
 
Det var stor konkurranse om megleroppdraget, men det var til slutt Colliers International AS som vant anbudskonkurransen.
 
For Vestre Viken har det vært viktig å finne en samarbeidspartner med erfaring fra tilsvarende store og komplekse salgsprosesser. Etter en vurdering av mottatte tilbud fra fem svært kompetente miljøer ble Colliers International AS valgt til avtalepart.

 
–​ Vi er stolte av å ha blitt tildelt oppdraget og ser frem til en god prosess, sier Carl Fredrik Marti i Colliers International AS.
 
Med seg på laget har Colliers International AS også fått med den lokale næringsmegleren BNM Realist Næringsmegling AS fra Drammen.

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no