Samvirkeøvelser er viktig for å vedlikeholde samarbeidet

I en todelt øvelse i regi av Hæren, bidro sykepleiere innenfor avansert klinisk sykepleie (AKS) ved Drammen sykehus som veiledere.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.09.2022

​​Øvelsen som skulle trene deltakerne i Combat medic startet med en uke kurs etterfulgt av fem dager i felt. AKS sykepleiere Ingri Tollefsen Seip og Eva Liliana Ribeiro Tanqueiro ved Drammen sykehus deltok som veiledere på kurs og under øvelsen, i tillegg var det ytterligere en ansatt ved Drammen sykehus som deltok som veileder på kursene.

​Ingri Tollefsen Seip (i midten) som veileder på samvirkeøvelse med Hæren​.​​​

​Ingri Tollefsen Seip (i midten) som veileder på samvirkeøvelse med Hæren​.​​​

Stor forskjell på traumebehandling i felt og på sykehus

Under kursuken brukte Ingri og Eva mye tid på å forberede deltakerne på en AMLS-test. AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er et sivilt kurs som fokuserer på traumer og skadebehandling og er hovedsakelig egnet for personell som jobber utenfor sykehusene.

Eva og Ingri som til vanlig jobber på Drammen sykehus fikk erfare en annerledes måte å behandle traume på. Ingri forteller at en av de store forskjellene er prioritering av traumepasienter. På sykehuset er det relativt ukomplisert å prioritere hvem som skal behandles først, det er tilstrekkelig ressurser og klare retningslinjer på hvordan de skal behandles. Ved masseskader i Hæren er situasjonen ofte uoversiktlig. Man må jobbe med de ressursene man har til rådighet og prioritere etter beste evne. 

– Det er så fremmed fra vår virkelighet. Du kommer til en veldig uavklart situasjon. Hos oss er det mye mer klarert og du kan få tak i folk fort. Det var interessant og se hvordan de klarte å adaptere de tingene vi lærte dem om traumebehandling i den settingen de hadde med skog. Det er ikke sånn at du har godt lys, du har ikke en båre du kan legge på eller en steril hull-duk, du må klare deg som best du kan ute i skogen. Det var de gode på, sier Ingri.

Deltakere i aksjon under øvelsen.

Deltakere i aksjon under øvelsen.​

S
amvirkeøvelser er viktig for å vedlikeholde samarbeidet og forstå hvordan vi kan dra nytte av og lære av hverandre. 

– Nå så jeg det i virkeligheten, at man kan lære så mye fra hverandre. Og det tror jeg ikke bare gjelder oss fordi vi er sykepleier, det tror jeg gjelder alle arbeidsgrupper. Og der tror jeg det kan skje mye god synergieffekt, at en pluss en plutselig blir tre, sier Ingri.

Fellesspråk er viktig 

I situasjoner med krig og kriser er kommunikasjonen ekstremt viktig, og for at forskjellige aktører slik som militært personell og helsepersonell skal kunne hjelpe hverandre er det viktig at det foreligger et fellesspråk. Dette er også en av tingene Ingri og Eva veiledet på. Et av målene er at militært personell i felt selv skal kunne undersøke traumepasienter slik at når de ringer leger og sykepleiere kan de fortelle mer spesifikt hva som feiler pasienten. 

– Istedenfor å ringe bakover [til leger og sykepleiere] sånn som de før har gjort og sagt at pasienten har vondt i magen, så kan de nå heller undersøke og si at de har vondt det og det spesifikke stedet, det er den og den type smerten, jeg hører de og de lydene. Det blir mye lettere for den som står bak å gjøre en kvalifisert bedømmelse, forteller Ingri.​

​Eva Liliana Ribeiro Tanqueiro (i midten) som veileder på samvirkeøvelse med Hæren.

​Eva Liliana Ribeiro Tanqueiro (i midten) som veileder på samvirkeøvelse med Hæren.​

​​Plivo-øvelse i Drammen

​​Fredag 2. september ble det gjennomført en såkalt PLIVO-øvelse (Pågående Livstruende Vold) i lokalene til Prysmian på Holmen i Drammen. 

Mannskap fra politiets beredskapstropp, lokalt politi, Drammen sykehus, ambulansetjenesten i Vestre Viken og sivile markører deltok i øvelsen. 

Det var en svært realistisk øvelse der politi og helse måtte håndtere en rekke personer med både kniv- og skuddskader i et lokale som ga logistikkmessige utfordringer. 

Se noen bilder fra øvelsen (se flere bilder på Facebook-siden til Vestre Viken HF):

Bilder fra Plivo-øvelse i Drammen 2. september.

Bilder fra Plivo-øvelse i Drammen 2. september.

Bilder fra Plivo-øvelse i Drammen 2. september.

Bilder fra Plivo-øvelse i Drammen 2. september.