Samlokalisering av psykisk helse og rus i nytt sykehus i Drammen

Fagmiljøet for psykisk helse og rus styrkes når flere enheter samles under ett tak i de nye psykiatribyggene ved nytt sykehus i Drammen. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget vil gi et bedre tilbud til pasientene. Det vil også gi en enklere arbeidshverdag for de ca 900 ansatte som skal inn i de nye lokalene.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 08.06.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
​Psykiatridelen av nytt sykehus i Drammen vil bestå av tre bygg. I disse byggene vil døgnenheter fra Barne- og ungdomspsykiatrien, deler av Avdeling for rus og avhengighet og all virksomhet fra Blakstad sykehus flytte inn. De fem ulike distriktpsykiatriske sentrene og lokale poliklinikker vil fortsatt være plassert ute i distriktet.  
 
NSD Bilde-markert-psykiatribygg_1920px.png

SAMLOKALISERING: Når nytt sykehus i Drammen er i drift i 2025, vil psykisk helse og rus være lokalisert i de tre lavere bygningene til venstre sett fra hovedinngangen. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk.

For første gang samles en stor del av fagmiljøet på ett sted. I psykiatribyggene vil det finnes døgnplasser for voksenpsykiatri, rus og avgiftning samt barn- og ungdomspsykiatri, og noe spesialpoliklinikk. I tillegg vil forsknings- og utviklingsavdelingen være lokalisert her. 

seksjonsleder i BUPA Annette Hoem
 ​- Det å samle flere f​​unksjoner og spisskompetanser i et nytt og moderne bygg vil være bra for både pasienter og ansatte, sier Annette Hoem som er seksjonsleder for Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser i BUPA i Vestre Viken. 

Kort vei for samarbeid

Allerede i dag samarbeider ulike avdelinger tett når det gjelder uavklarte tilstander der både psykisk og medisinsk behandling kan være aktuell.

- Med fysisk nærhet til andre seksjoner og avdelinger blir det mye enklere å ha et tettere samarbeid på tvers av fagområdene, sier Hoem. 

Lokalene på Blakstad er ikke optimale for effektiv drift og de er fordelt i flere bygg over et stort område. Selv om pasientbehandlingen i det nye sykehuset er fordelt i tre bygg, blir det lettere å forflytte seg mellom de ulike byggene gjennom korridorer og trapper som binder dem sammen. Moderne utstyr for kommunikasjon vil også forenkle samhandlingen. Nærhet vil forbedre pasientsikkerheten og øke tryggheten for ansatte.

Medvirkning på tvers av fagmiljøer

Annette Hoem har vært ansatt i Vestre Viken siden 2001, og har mange års ledererfaring fra ulike deler av psykiatrien. I 2018 og 2019 jobbet hun som prosjektleder for psykisk helse og rus, i Vestre Vikens prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen for å bringe sin erfaring inn i planlegging av organisering i det nye sykehuset. Fra 2019 har hun fortsatt å jobbe tett sammen med prosjektorganisasjonen for å kvalitetssikre arbeidet og spesialfunksjoner.

Hoem forteller at medvirkningsprosessene startet allerede i 2014. Gjennom årene har mange ulike ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten vært involvert i prosjektet, og det har vært store muligheter til medvirkning. 

– Det har vært veldig spennende å være med og påvirke, og sammen har vi kommet frem til gode løsninger for hvordan bygg kan støtte oppunder arbeidsprosesser i det nye sykehuset, sier Hoem. 

Standardiserte seksjoner skaper forutsigbarhet

Utformingen av selve byggene er nøye planlagt, og diskutert i medvirkningsgruppene. Byggene er i hovedsak utformet som standardseksjoner i alle tre byggene og i de ulike etasjene. Det gjør det lettere å kjenne seg igjen og orientere seg uansett hvor man befinner seg, både for ansatte og pasienter. For de ansatte vil det også være tidsbesparende, da alt er lagt opp likt og gjør det enklere å finne ting. 
 
Det er totalt 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom. Hovedprinsippet i psykiatribyggene er at hvert plan består av to kliniske døgnområder, med pasientrom gruppert sammen. Døgnområdene består av standardiserte pasientrom med eget bad, og i tillegg forsterkede døgnplasser skjermet fra de andre døgnplassene.

FAKTA OM BYGGET

  • Tre bygg med et samlet bruttoareal på 18.500 m2, i tillegg til uteareal på til sammen ca. 7.000 m2. 
  • Bygg 1 og 2 vil bestå av tre etasjer, mens bygg 3 vil bestå av to etasjer. 
  • Psykiatribyggene er planlagt gjennomført som en totalentreprise, og er nå midt i en tilbudsfase med tilbudsfrist 13. august 2021.
  • Byggene er planlagt utført i prefabrikkerte hulldekkeelementer og plasstøpte sjakter. Det ligger også muligheter for prefabrikasjon knyttet til fasadeløsninger.
  • Byggestart er planlagt med oppstart i mars 2022. 

NSD-oversikt-byggene-m-phr-530-px.png 

Oversikt over bygningsvolumene: Slik vil de tre psykiatribyggene være tilknyttet resten av nytt sykehus i Drammen. Psykiatribyggene er plassert lengst øst på tomta​.

​Naturlige innslag både inne og ute
Sykehustomten ligger flott plassert ved vannet, og det blir god utsikt fra bygget ut mot fjorden. De tre psykiatribyggene er lokalisert lengst øst på tomta, som en avslutning av anlegget mot et skjermet område ved Nøstebekken. For å få inn både luft og grønne oaser har hvert bygg et eget gårdsrom med skjermede uteområder, i tillegg til verandaer. Over hovedkorridoren mellom de tre byggene er det to takterrasser for pasientene. Det er også direkte nærhet til turområder og aktivitetsområder.

Interiør og materialer innendørs er tilpasset pasientgruppen og nøye utvalgt for å skape en lun og rolig atmosfære for både pasienter og ansatte. Fargepaletten i psykiatribygget går i duse grønne toner, og det blir brukt mye tre på vegger. Interiørkonseptet for dette bygget er inspirert av natur som er karakteristisk for Drammen og Lier. 

NSD-interiør-PHR_640px.png

TILPASSET PASIENTGRUPPEN: Slik kan det se ut i psykiatribyggene når det nye sykehuset står klart. Duse farger og naturlige elementer er tilpasset pasientgruppen. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter.