Rørpost gir raskere og sikrere leveranser

Blodprøver og legemidler som i dag blir fraktet manuelt, vil i nytt sykehus kunne fraktes gjennom rørpostsystemet.

Publisert 22.06.2023
Sist oppdatert 11.01.2024

Flere nye bygg, og spesielt sykehus, har innført rørpost som en distribusjonsmetode de siste årene. Rørpost er et transportsystem for mindre forsendelser. Patroner med innhold sendes i rør ved hjelp av trykk og/eller vakuum, og er en kjent logistikkmetode.


Illustrasjonbilde av en patron som brukes til rørpost

Slik ser en patron ut. Bilde fra Aerocom Norge AS som er leverandøren av rørpost til nytt sykehus i Drammen

Dette kan blant annet fraktes med rørpost:
Lab-prøver 
Blodposer
Mindre utstyr 
Legemidler

Løsningen med rørpost reduserer leveransetiden betydelig. Dessuten er rørposten koblet til ny automatisert løsning på laboratoriet, som vil gi raskere og mer standardisert svartid på blodprøver. 

Enkelt system

Det som skal sendes pakkes i så kalte patroner. En autorisert medarbeider plasserer patronen inn i en rørstasjon, og taster nummeret til mottaksstasjonen. Deretter sendes patronen ut i rørsystemet og leveres på riktig stasjon, der den blir hentet ut.

Illustrasjonsbilder av rørpost

Illustrasjonsbilder av 1. Rørpoststasjon, 2. En patron i bevegelse inne i et rør, 3. Rørsystem i taket, 4. Vekslingsstasjon. Bilder fra Aerocom.

Blodprøver håndteres automatisk ved at innholdet i patronen tømmes i en sorteringsmaskin som fordeler prøverørene på et transportbånd inne på laboratoriet. 
Avdelinger som har mange forsendelser, for eksempel akuttmottaket og sykehusapoteket, har tilgang til flere rørpoststasjoner. 

Tidsbesparende og sikkert

Det er kapasitet til over 350 sendinger per time i sykehuset. Tiden det tar for en forsendelse i rørpost avhenger av både avstand og hastegrad.

I dagens sykehus blir alle prøver fraktet manuelt mellom avdelinger og laboratoriet. Med ny rørpostløsning vil f.eks. blodprøver kunne transporteres til laboratoriet omtrent rett etter at prøvetakingen er utført. Det er kun autoriserte medarbeidere som vil ha tilgang til å åpne og tømme rørstasjonene, noe som også gir høyre pasientsikkerhet.