Roboter vil levere varene

I det nye sykehuset i Drammen vil roboter sørge for vareforsyningen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.03.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

 

Robot


VARELEVERING. Det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen blir det første sykehuset i Vestre Viken med AGV-roboter. (Foto: Oppent S.p.A).

 

Helse Sør-Øst ved prosjektorganisasjonen har inngått avtale med den italienske entreprenøren Oppent S.p.A for levering av AGV til det nye sykehuset i Drammen.

AGV står for Automatic Guided Vehicles. Dette er roboter som blant annet frakter og leverer mat, medisiner, medisinske forbruksvarer og tekstiler. I retur transporteres skittentøy og avfall som ikke kan sendes med avfallssuganlegget.

Navigerer og kjører av seg selv

- AGV er i bruk på flere nye sykehus. Både St. Olavs, Ahus og Sykehuset Østfold har tatt i bruk tidligere generasjoner av AGV. For Vestre Viken er dette noe nytt og representerer en betydelig omstilling av logistikken, sier prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne.

Det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen blir det første sykehuset i Vestre Viken med AGV. De 10 AGV-ene som skal leveres kjører av seg selv uten en operatør. De er forhåndsprogrammert til å følge stier og navigerer seg via laserskanning.

- AGV-ene til det nye sykehuset er en helt ny generasjon. Den største tekniske forskjellen fra denne leveransen og de som er i bruk i andre sykehus, er at denne bruker skanning for å orientere seg i bygningen på egenhånd - uten at vi behøver å støpe sensorer i gulv eller vegger. Det er en av grunnene til at vi valgte denne leverandøren, forklarer prosjektdirektør Hodne.

Kjører ikke der pasientene er

Robotene kjører aldri der pasientene er og vil kun gå der de ansatte har tilgang. Hovedmålet med innføringen av teknologien er at de ansatte skal få mer tid til pasientrettet arbeid.

Siden robotene navigerer via laserskanning vil de merke om noe er i veien for dem og dermed styre unna. De vil med andre ord ikke kjøre på folk, vegger, dører eller andre ting. AGV-ene kan kjøre hele døgnet og blir verken slitne eller syke. Der det eventuelt skulle dukke opp hindringer vil AGV-en selv varsle dette i klartekst på norsk, og dersom hindringen ikke lar seg passere, vil AGV-en tilkalle servicepersonell.

- AGV-en har tilpassede kjøreruter i korridorer, åpner dører automatisk, bruker heis og kommuniserer sanntidsdata ved hjelp av grensesnitt til tekniske installasjoner som heis, dørmiljø, brann og trådløst nettverk for å nevne noen, forteller Erik Bjørnstad, som er teknisk sjef for Nytt sykehus i Drammen, i prosjektorganisasjonen i Vestre Viken.

Optimaliserer logistikken i sykehuset

Ved hjelp av et logistikkprogram skal brukere enkelt kunne bestille henting og levering av varer rundt om på det nye sykehuset.
   For eksempel: Sentralkjøkkenet lager mat tilpasset hver pasients diett. Denne maten vil da legges i porsjonspakker og merkes riktig. Kjøkkenet vil kun trenge å fylle vogner med disse porsjonspakkene, og AGV vil sørge for distribusjon til de respektive avdelingene og postene.

Varer og artikler som kommer fra Helse Sør-Øst sitt eksterne forsyningssenter, mottas i sentralt varemottak hvor AGV henter og leverer via et transportbånd.

Egne stasjoner

Kjøreruter og oppstillingsareal er dimensjonert for å ivareta overnevnte løsninger.

AGV-stasjon er betegnelsen på stedet hvor en AGV henter eller leverer transportvogner lastet med varer, i tillegg til henting av tomme transportvogner som skal tilbake til varemottak. AGV-stasjoner finnes i tilknytning til heisgruppene i de ulike byggene.

- Hver stasjon vil ha oppstillingsplass for to til fire vogner avhengig av funksjon og beliggenhet. Det er planlagt 34 stasjoner, med plass til totalt 124 vognoppstillingsplasser. I tillegg kommer hente- og leveringsstasjoner i varemottak og sentralkjøkken, sier Erik Bjørnstad.

Hovedprinsippet er at all vogntransport i det nye sykehuset skal skje med bruk av AGV. De skal håndtere varegrupper som forbruksvarer, mat og varer til kantine og kiosk, frakt av tøy og tekstiler, legemidler, avfall og mer.

God erfaring på Ahus

AGV-løsningene i det nye sykehuset i Drammen er basert på erfaringer fra andre sykehus som benytter teknologien.
   Ahus var det første sykehuset i Helse Sør-Øst til å ta i bruk AGV. Erfaringen derfra er at disse robotene erstatter 15 årsverk. Før pleide portørene å kjøre ut mat og avfall, men nå tar AGV-ene seg av denne oppgaven.

- Nå blir det mer tid til pasienter. Det betyr at arbeidsoppgavene våre blir mer spesialisert ut mot å håndtere dem. Sånn sett er det positivt å ha robotene her, sier Håvard Kvinge som er teamleder for portørene på Ahus.

Erfaren leverandør

Den italienske entreprenøren Oppent S.p.A er en meget erfaren leverandør av AGV.
Oppent har levert AGV til mange sykehus, blant annet Italia, Frankrike, Tyrkia, Spania, Sveits, Singapor og Kina, men ingen i Nord-Europa tidligere.

- Vi ser frem til å jobbe med en ny aktør i et begrenset marked i Norge på denne typen leveranser, avslutter prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne.

Robot


KLARE FOR OPPDRAG. Det er planlagt 34 stasjoner med plass til totalt 124 vognoppstillingsplasser i det nye sykehuset. (Foto: Oppent S.p.A).

 

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)