Rekordtildeling av innovasjonsmidler til Vestre Viken

Vestre Viken har fått tildelt 5 590 000 kr til seks forskjellige innovasjonsprosjekter. Tildeling er med på å styrke Vestre Viken som et fremoverlent foretak for utvikling av tjenenester til pasientens beste.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 16.01.2024

Midlene er tildelt av Helse Sør-Øst og Vestre Viken har ikke tidligere fått tildelt midler til så mange prosjekter.  

​– Det er veldig bra at Vestre Viken har fått midler til så mange viktige innovasjonsprosjekter, spesielt i krevende tider hvor pengene er knappe. Det jobbes veldig godt med innovasjon i hele foretaket, noe som blir sett i denne tildelingen, sier fagdirektør Ulrich Spreng fornøyd.  

Midlene er tildelt prosjekter i to forskjellige kategorier; Nye tjenesteinnovasjonsprosjekter, og prosjekter som innebærer overføring av gode innovasjonsløsninger fra andre helseforetak.  

De tre nye tjenesteinnovasjonsprosjektene fikk tildelt 1,5 millioner kroner hver. To av prosjektene er innen fagområdet psykisk helse og rus, mens det siste er innenfor medisinsk diagnostikk.  

Kunstig intelligens tolker bilder 

Et av prosjektene dreier seg om bruk av kunstig intelligens i tolkningen av radiologiske bilder (røntgen- og MR-bilder). Vestre Viken er ledende på dette nasjonalt. 

I august anskaffet Vestre Viken en løsning for kunstig intelligens i samarbeid med Sykehuspartner, Sykehuset i Vestfold og en kommersiell leverandør. Prosjektet skal ta i bruk en skybasert løsning på to områder, tolkning av bruddbilder og tolkning av kontrollbilder av pasienter med MS. Målet med prosjektet er at kunstig intelligens skal bistå i tolkning av bilder, og dermed frigjøre kapasitet for radiologene. For pasientene vil det bety raskere og mer effektive pasientløp.   

Bedre informasjon til barn og ungdom med ADHD 

Målet med dette prosjektet er å gi barn og ungdom med ADHD bedre kunnskap og informasjon om sykdommen. Dette vil gi økt grunnlag for bedre mestring av sykdommen.  

I behandling av barn og unge med ADHD har ofte foreldre og foresatte vært mottakere av veiledning og informasjon. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne ivareta barn og unges rett til informasjon om sin tilstand.  

Prosjektet har innledet et samarbeid med Universitetet i Uppsala/BUP Gävleborg i Sverige om videreutviklingen av SKILLS, et manualbasert psykoedukativt gruppebehandlingstilbud. Målet med innovasjonsprosjektet er å tilpasse SKILLS til norske forhold og videreutvikle dette til SKILLS 2 for både ungdom og barn, gjennom deltakende aksjonsforskning. Seks ungdommer er involvert som brukermedvirkere under hele forsknings- og innovasjonsprosessen. 

Bedre involvering av familien 

Oppsummert forskning fra de siste 40 årene viser at å involvere familien i behandlingen av psykiske lidelser styrker bedringsprosessen og sjansen for å bli frisk for den som er syk. Det vil også redusere stress og bekymring for de som er rundt.  

I dag er det et gap mellom hva vi vet er virksomt, og hva vi klarer å tilby. Gjennom dette prosjektet skal det jobbes for at pårørende skal oppleve å bli verdsatt som samarbeidspartner tidlig i pasientforløpet, og at disse basissamtalene skal bli grunnmuren for å bygge en god helsetjeneste som ivaretar brukermedvirkning for både pasient og pårørende.  

Fall, voldsrisiko og nødtelefoner 

De tre prosjektene innen kategorien Idéoverføring fikk til sammen litt over en million kroner. Prosjektene omhandler Fallforebygging og teknologi, AMK-simulator og alvorlig psykisk lidende og voldsrisiko. 

Arbeidet med fallforebygging gjøres ved Bærum sykehus og man skal tilrettelegge for bruk av teknologi for å forbygge fall. AMK-simulator skal gjøre 113-operatørene enda bedre til å betjene henvendelser på nødtelefonen. For psykisk lidende med høy voldsrisiko er målsettingen å etablere en arena for idéutveksling rundt oppfølging av denne pasientgruppen. ​​​​