Rehabiliterer Kongsberg sykehus for 40 millioner kroner

I august gikk startskuddet for oppussing av poliklinikkdelen av Kongsberg sykehus. – Nå får vi samlet poliklinikkene på sykehuset i nyoppussede lokaler, sier spesialrådgiver Nina Hauge Kristiansen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 03.10.2023
En mann iført sikkerhetsvest
​Spesialrådgiver Nina H. Kristiansen viser frem et av rommene som er under rehabilitering.

Kongsberg sykehus rehabiliterer nå poliklinikken fra 1950-tallet for å møte kapasitetsbehov i fremtiden. 

I begynnelsen av august startet rehabiliteringen av A-fløyen på sykehuset – og dette skal vare frem til 15. desember. 

Når den fløyen er ferdig og tatt i bruk, så går oppussingsarbeidet videre til B-fløyen med oppstart 15. januar 2024 og ferdigstillelse til våren. 


Til sammen skal det brukes 40 millioner kroner på rehabiliteringsprosjektet – og dette samler poliklinikkarealene på Kongsberg sykehus i nyoppussede lokaler når alt er ferdig.

I tillegg til oppussing blir det tekniske utbedringer flere steder – og alle tekniske avvik i arealet lukkes.


​Et BRK-prosjekt


BRK er et utviklings- og oppgraderingsprogram for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg i Vestre Viken HF.


Planen er at det skal brukes omlag 1,6 milliarder kroner på de tre sykehusene over en tiårsperiode. 


Poliklinikkprosjektet pusses opp for 40 millioner kroner, men Kongsberg sykehus har flere ganger tidligere fått BRK-midler til rehabilitering og vedlikehold. De største oppgraderingene har vært nye  operasjonsstuer, ny sterilsentral, akuttmottak og  MR maskin på røntgen.


De tre sykehusene har behov for vedlikehold og oppgradering for å være rustet til å tilby trygg og god pasientbehandling i fremtiden. Mye av bygningsmassen er gammel og slitt, og arbeidet gjøres også for at sykehusene skal utnyttes fullt ut.​​


Ansatte med p​​å laget


Før byggestart i august har det vært gjennomført et møysommelig og godt planleggingsarbeid. Dette omfatter også en risikoanalyse for å forsikre at arbeidet foregår skånsomt for både pasienter og andre ansatte.


– Vi kan ikke bare stoppe driften, så et slikt prosjekt krever mye planlegging i forkant. Vi har med oss en egen brukergruppe bestående av ansatte som har fått være med i prosessen. Det er jo de som vet hvor skoen trykker – og de har kommet med mange nyttige innspill, sier Nina Hauge Kristiansen.


​Bedre tilbud 


Den økte romkapasiteten i poliklinikkdelen og mer funksjonelle rom vil gi bedre tilbud til indremedisinske pasienter.


For å øke kapasiteten i den nye poliklinikken bygges den med flest mulige standard poliklinikkrom. Disse kan benyttes av forskjellige spesialister. I tillegg bygges det også rom med skyvevegg slik at det gir fleksibilitet for både å utvide rom og dele opp etter behov. 


15. januar starter arbeidet i fløy B, som i dag brukes til kirurgisk poliklinikk. Når Medisinsk poliklinikk er operativ i Fløy A vil all virksomhet fra Fløy B flyttes til lokasjonen som nå benyttes til medisinsk poliklinikk, så ingen ansatte eller pasienter skal forstyrres av arbeidet.


I fløy B kommer det tre nye rom til koloskopi, gastroskopi og andre undersøkelser i  mage/tarmsystemer. I tillegg skal det bygges nytt desinfeksjonsrom med moderne maskiner til vask av utstyr.


Se bildekollasje fra oppussingen:

Et rom med murvegger og et murgulv