Regionalt utdanningssenter på besøk i Vestre Viken

Regionalt utdanningssenter (RegUt) HSØ har invitert seg selv og Kompetanseportalen til alle utdanningsvirksomheter i Vestre Viken HF.

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 21.02.2024

Bakgrunnen for besøkene er å invitere til bred dialog om hvordan vi kan jobbe sammen for en bedre spesialistutdanning.

RegUt vil lære om sykehusenes erfaringer, fortelle om sitt ansvar og snakke om hvordan leger kan påvirke spesialistløpene.

​RegUt skal besøke alle fem sykehusene og først ute var Blakstad 6. februar. 

RegUt på besøk på Blakstad

​​Fra venstre: Kristijane Cook Hvaal, Leder RegUt HSØ, Eli Årmot, direktør kompetanse, Anniken Riise Elnes, Utdanning og kompetanse VVHF, Kari Kjelstadli, Utdanning og kompetanse RegUt, Tonje Tvinnereim, spesialrådgiver LIS-utdanning HSØ, Cecilie Næss, Sykehuspartner konsulent Kompetanseportalen og Caroline Maugesten, kommunikasjonsrådgiver RegUt HSØ.

​Nyttige innspill​

 – Besøket på Blakstad resulterte i mange gode diskusjoner om hvordan vi kan jobbe sammen for bedre utdanning, sier leder i RegUt Kristijane Cook Hval. 

 Innspillene vi fikk er nyttige for RegUts videre arbeid der vi kontinuerlig ønsker å forbedre oss, og vi håper at besøket også kan bidra til å bygge bro mellom Blakstad og RegUt i større grad. Vi håper også at dere tar kontakt med det aktuelle regionale spesialistvise rådet dersom dere har ønsker og innspill om endringer i læringsmål eller Helsedirektoratets anbefalinger og prosedyrer​, fortsetter Hval.

16. og 17. mars er RegUt tilstede på alle fire somatiske sykehusene i Vestre Viken HF.

​16. mars
Kongsberg sykehus - auditoriet kl. 08:30 - 11:00
Drammen sykehus - auditoriet kl. 12:30 - 15:00

17. mars
Bærum sykehus - auditoriet kl. 08:30 - 11:00
Ringerike sykehus - møterom ved legevakten kl. 12:30 - 15:00

Er du LIS, overlege eller leder så håper vi du kommer.

Ønsker du mer informasjon om så kan du se på Spesialisthelsetjenesten - LIS.​