Pusterommet feiret 15 år med høy puls

For å markere at Pusterommet er 15 år i år ble det 23. september arrangert turer for Pusterommene rundt omkring i Norge. I Vestre Viken ble det arrangert tur på Kongsberg, Ringerike og Bærum.

Publisert 28.09.2022
Sist oppdatert 10.11.2022
Pusterommet Kongsberg feirer jubileum
En fornøyd gjeng på Kongsberg

​Feiret med tur ut og høy puls

For 15 år siden ble det første Pusterommet åpnet ved Ullevål Universitetssykehus. Et år senere ble Aktiv mot kreft etablert, og det ble naturlig å videreføre dette arbeidet med målsetning om å åpne Pusterom på alle norske sykehus hvor pasientgrunnlaget er stort nok.

Når de nå kan feire 15 år, ble det markert med høy puls og turer ut i naturen. Etter mange solfylte septemberdager viste denne fredagen seg fra en litt våtere side, men været var ikke nok til å stoppe de spreke gjengene som tok turen sammen med flinke guider fra DNT.

Pusterommet på Ringerike på tur
 
Ringerike Pusterom på tur

På Ringerike gikk turen langs den nye Elvelangstraseén til Schiongslunden. De fikk også med seg klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen og avdelingssjef for medisinske avdelinger, Christian Skari, på turen.

kanelbolle Bærum Pusterom

For Bærum sin del kunne man friste med nybakte kanelboller og kaffe på Sæteren ved Øverland. Rundt 20 påmeldte og flere guider fra DNT gikk på med friskt mot. De sprekeste gikk også en tøffere og glattere løype i regnet.​

Pusterommet på Kongsberg er på tur

Pusterommet på Kongsberg valgte å gå fra Funkelia til Rundetjern og Barbrokollen. Heller ikke her lot noen seg stoppe av det ruskete været.​

Kilde til mestring

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her får pasientene/brukerne veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring i forbindelse med kreftsykdom.

Siden oppstarten i 2007 har nesten 200 000 fått bruke Pusterommene rundt omkring i Norge. I Vestre Viken ble det første Pusterommet åpnet på Ringerike i 2014, tett fulgt av de andre somatiske sykehusene i årene etter.​​

Pusterommene betyr enormt mye

Pusterommet er et fantastisk tilbud for oss kreftpasienter. Det betyr enormt mye at vi har et sted hvor vi kan trene og samt få veiledning og et tilpasset treningsprogram, sier flere av turdeltagerne.

De som jobber der har forståelse for situasjonen vi er i og vi blir kjent med andre i samme situasjon. Samtidig kan man, om man vil, være i sin egen boble og styre selv hvor sosiale en vil være, forteller de videre.

I tillegg til trening så er det også foredrag på Pusterommet fra blant annet leger, fysioterapeuter og sykehusprest.


Reduserer bivirkninger og kvalme

 Vi vet at persontilpasset trening kan bidra til å redusere bivirkninger som kvalme og fatigue, og i mange tilfeller gjøre at man tåler behandlingen bedre. Det bidrar til økt mestring i hverdagen og gir overskudd både fysisk og mentalt. Det er viktig at kreftpasienter får muligheten til å trene før, under og etter behandling, samt at det blir tilrettelagt for hver enkelt kreftpasient, sier prosjektleder i Aktiv mot kreft, Thilda Staubo.

 ​Aktiv mot kreft etablerer Pusterom på norske sykehus for å sørge for at kreftpasienter får muligheten til å trene under kyndig veiledning og i trygge rammer. På Pusterommet ser vi at brukerne får oppleve mestring i en tid som ellers kan være ganske tung. Pusterommene er også en viktig møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjoner, forteller Staubo.