Pris for kolesterolforskning

John Munkhaugen er vinner av Forskningsprisen 2018 i Vestre Viken.

Publisert 27.04.2018
Sist oppdatert 04.07.2023
Lisbeth Sommervoll og John Munkhaugen
Påtroppende administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll og prisvinner John Munkhaugen.

​Munkhaugen får prisen for sin artikkel om LDL kolesterol. I artikkelen viser han at over halvparten av alle pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt har dårlig regulert kolesterolprofil, og at nesten ti prosent ikke bruker kolesterolmedisiner i det hele tatt.

- Det foreligger solid dokumentasjon for at dette har negativ betydning for prognosene til pasienten og at det medfører økte kostnader for helsevesenet, sier Munkhaugen som er konstituert overlege i Seksjon for hjertesykdommer ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus. 

Urovekkende årsaker

I artikkelen viser forskerne til at mange pasienter opplever bivirkninger av medisinene, eller at de ikke får foreskrevet tilstrekkelig høye doser. I tillegg til at mange pasienter ikke tar medisinene sine. Munkhaugen mener at disse årsakene er urovekkende.

- Årsakene til utvikling av hjerteinfarkt er godt kartlagt, og høyt kolesterol alene forklarer opp mot halvparten av denne risikoen. En betydelig andel pasienter med hjerteinfarkt rammes på nytt i løpet av få år, og behandling av kolesterol med medisiner er derfor et av de viktigste enkelttiltakene som kan redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt og i verste fall død, sier han.

Artikkelen som ble publisert i 2017 har fått bred lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom dette har resultatene fra artikkelen allerede bidratt til å øke fokus på viktigheten av god kolesterolbehandling med tilstrekkelig høye doser.

- Vi har ennå ikke undersøkt vitenskapelig i hvilken grad våre funn har påvirket pasientbehandlingen, men ser tegn til at sykehusepikrisene inneholder anbefalte doser med kolesterolmedisin og behandlingsmål for kolesterol i større grad en tidligere, sier Munkhaugen.

- Strålende forskningsarbeid

Forskningsprisen 2018 i Vestre Viken deles ut for beste vitenskapelige artikkel skrevet av en ansatt i Vestre Viken og publisert i 2017. Vurderingskomiteen skriver blant annet i sin begrunnelse at artikkelen er velskrevet og at alle deler fremstilles på en grundig og lettfattelig måte.

- Forskningsprisen i Vestre Viken er en viktig stimulering for forskningen, og gode forskningsmiljøer er viktig for omdømmet til Vestre Viken. På vegne av foretaket vil jeg rette en stor takk til John Munkhaugen og hans medarbeidere for et strålende og viktig forskningsarbeid, sier påtroppende administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, som delte ut prisen på vegne av foretaket.

Prisvinneren ønsker å rette en stor takk for uvurderlig hjelp og støtte fra dyktige kollegaer og medhjelpere i NORCOR-prosjektet. Dette prosjektet utgår fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus, i nært samarbeid med hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Medisinsk Adferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Avdeling for klinisk farmakologi og Kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.