Prestisjetung pris i nevrologi

Marte Syvertsen, lege PhD ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, er tildelt Forsberg og Aulies legat i nevrologi for 2020.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.10.2020
Sist oppdatert 04.07.2023

Den prestisjetunge prisen ble utdelt under 100-års jubileet i Norsk nevrologisk forening, som 29. oktober ble markert med jubileumsmøte på Legenes Hus og korona-versjon av Nevrodagene på den digitale plattformen Zoom.

Marte Syvertsen (38) arbeider til daglig som lege PhD ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus og er leder for EpilepsiNett.

Det kom inn seks søknader og forslag om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2020. Ifølge priskomiteens Nils Erik Gilhus, professor i nevrologi ved UiB og Hanne Flinstad Harbo, professor og overlege i nevrologi ved UiO, fylte alle søkerne kriteriene og var meget godt kvalifisert for å motta midler fra legatet. 

Marte Syvertsen

PRISVINNER. Marte Syvertsen, lege PhD ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus.

- Enormt stor stas

- Denne prisen betyr veldig mye, først og fremst fordi det er en anerkjennelse fra det nevrologiske miljøet i Norge av arbeidet vi har gjort med epilepsiforskning her på Drammen sykehus, sier Marte Syvertsen.

- Det er sjelden at prisen deles ut til et ikke-universitetssykehus, og prisvinnere som har gått før meg er folk jeg ser opp til og har stor faglig respekt for. Mange av dem er hjørnesteiner innen norsk hjerneforskning. Å bli neste linje på den lista er rett og slett enormt stor stas, sier hun.

Syvertsen har søkt om midler til et forskningsopphold ved King’s College i London. Dels ønsker hun å planlegge ytterligere forskningssamarbeid, dels å hospitere. Hun har allerede et forskningssamarbeid med den aktuelle forskningsgruppen, og invitasjonen for henne til London med bekreftelse av pågående og fremtidig samarbeid var vedlagt søknaden.

Kriterier for legatet

Det er en forutsetning med vesentlig klinisk virksomhet innen faget nevrologi, men uten krav om fullført spesialitet. Det er en forutsetning med ung alder, definert som yngre enn 40 år. Oppnådde meritter skal sees i forhold til alder, og omsorgspermisjoner og andre permisjoner skal tas hensyn til.

Det er en forutsetning med pågående vitenskapelig aktivitet av høy kvalitet og med bra intensitet. Publikasjoner i internasjonale tidsskrift er et viktig mål på oppnådde vitenskapelige resultater.

Det er videre en forutsetning med et tydelig prosjekt der opphold ved utenlandsk vitenskapelig institusjon som en del av vitenskapelig samarbeid er nødvendig.
Det må fremgå et finansieringsbehov for slikt utenlandsopphold.

Fyller alle kriteriene

«Syvertsen fyller utvilsomt alle kriteriene som gjelder for tildeling fra Forsbergs og Aulies legat. Hun er godt kvalifisert innen nevrologi og nevrologisk forskning, og hun har allerede oppnådd meget gode forskningsresultater.  Det omsøkte forskningsoppholdet i England vil utvilsomt fremme hennes egen forskning på både kort og lengre sikt, og det vil fremme norsk nevrologisk forskning i sin alminnelighet», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Kombinerer forskning og klinisk arbeid

Syvertsen kombinerer sin forskning med klinisk virksomhet. Disse er tematisk og innholdsmessig knyttet nært sammen. Hovedtema er epilepsi hos unge, med konsekvenser av tilstanden og muligheter for bedret oppfølging og behandling.

Hun legger særlig vekt på samarbeid med kommunehelsetjenesten samt formidling og opplysning til pasienter, pårørende og samfunn.

Aktiv som forsker

Syvertsen ble cand. med. ved NTNU i 2007, og hun fullførte PhD grad ved Universitetet i Oslo i 2019. Etter avsluttet turnustjeneste arbeidet hun som lege i spesialisering i nevrologi ved Drammen sykehus og ved Spesialsykehuset for epilepsi. I 2016-2019 var hun forskningsstipendiat knyttet til Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus.

Fra 2019 har hun som postdoktor ledet et nasjonalt forskningsnettverk innen epilepsi (EpilepsiNett) finansiert av Norges forskningsråd. Dette kombinerer hun med legestillingen ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus.

Syvertsen har allerede en publikasjonsliste med 18 vitenskapelige arbeider, der hun er førsteforfatter på 11 artikler, og med to av artiklene i tidsskriftet Epilepsia. Hun har ytterligere 11 publikasjoner, samt et bokmanuskript akseptert på Universitetsforlaget.
Hun har erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid og har fått gjennomslag på en stor søknad til Forskningsrådet, der hun leder et nasjonalt nettverksprosjekt med over 20 deltagere.