Pressemelding i forbindelse med hendelse i Kongsberg

I forbindelse med den alvorlige hendelsen i Kongsberg ble Vestre Vikens beredskapsnivå umiddelbart økt. Dette innebefattet Kongsberg sykehus samt ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten (113).

Publisert 14.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023
Kongsberg sykehus.
Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus mottok tre pasienter. For to av disse sto ikke livet til å redde. Den skadde ble overført til Drammen sykehus for videre behandling.

Kongsberg sykehus

På Kongsberg sykehus ble det straks satt rød beredskap, som er vårt høyeste beredskapsnivå. Etter hvert som situasjonen ble mer avklart, ble beredskapsnivået senket til gult, og torsdag morgen er beredskapen på grønt nivå.

Kongsberg sykehus gikk umiddelbart i rød beredskap. Nødvendig kompetanse var på plass i løpet av minutter, sier klinikkdirektør Stein-Are Agledal ved Kongsberg sykehus.

Agledal sier at Akuttmottaket ble tidlig klar over situasjonen og at alle nødprosedyrer ble iverksatt.

Dette var en svært dramatisk situasjon for de som var på jobb, og en stor belastning for de involverte. Alle gjorde en formidabel innsats, sier Agledal.

Vi har gode rutiner for å ivareta våre ansatte. Vi har hatt debriefing av de involverte både i løpet av kvelden og i dag. Hyppig trening på beredskap og simulering av akutte hendelser, har gjort oss godt rustet til å håndtere en slik situasjon, sier han.

Onsdag kveld ble det arrangert fagsamling for intensivpersonell ved Kongsberg sykehus. Kursdeltakerne kledde seg om og var klare til å bistå i pasientbehandlingen sammen med de som allerede var på jobb.

Drammen sykehus bemannet også opp og kalte inn ekstra ressurser for å være klare til å ta imot eventuelle skadde.

Ambulansetjenesten og AMK

Vi reagerte umiddelbart da vi fikk henvendelsen. Situasjonen var meget dramatisk på AMK. Vi hadde store ambulanseressurser på plass etter kort tid, forteller klinikkdirektør Inger Lise Hallgren ved Prehospitale tjenester i Vestre Viken.

Ambulansetjenesten og AMK øver sammen med politiet og brannvesenet på slike hendelser.

Denne treningen så vi nå virkelig nytten av, sier Hallgren.

Klinikkdirektør Hallgren vil berømme de ansatte på AMK og i ambulansetjenesten som løste denne situasjonen på en svært god måte. Hun takker også de omkringliggende tjenestene som bisto.

 – Jeg er veldig fornøyd med hvordan situasjonen ble koordinert av AMK i Vestre Viken, sier hun.

Totalt ble det sendt 29 ambulanser til Kongsberg. Ressurser ble sendt fra store deler av Vestre Viken samt fra Oslo og Vestfold.

Det ble sendt 3 luftambulansehelikoptre til Kongsberg. I tillegg ble det sendt ett redningshelikopter fra Rygge.

Hendelsen fant sted i tidsrommet for vaktskiftet på AMK. Dette gjorde at det var 8 operatører på vakt, som er det dobbelte av vanlig bemanning.

Ambulansetjenesten kalte inn mannskaper for å avløse de som hadde vært i innsats i Kongsberg, og det ble gjennomført prosedyrefestede debriefinger. Det ble sendt to personer fra Kollegastøtteordningen til ambulansestasjonen i Kongsberg.

Dette er rød beredskap:

Betegner full beredskap som iverksettes ved en alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe. Hendelsen har et så alvorlig omfang at full beredskap må iverksettes umiddelbart.

Oppdatering om situasjonen

Publisert 14. oktober kl. 17:15

En pasient som ble skadet i Kongsberg var innlagt ved Drammen sykehus i  Vestre Viken HF. Pasienten er nå skrevet ut. Dermed er det ingen pasienter som kan knyttes til voldshendelsen på Kongsberg innlagt i Vestre Viken. Både Kongsberg sykehus og prehospitale tjenester har nå gått ut av beredskap.