Prehabilitering av kreftpasienter

Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus har vært på Arendalsuka og presentert deres prehabiliteringsprosjekt sammen med Aktiv mot kreft og Bærum kommune.

Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 30.08.2022
​​​​​​Presentasjon av Prehabilitering under Arendalsuka. F.v: Randi Andreassen, Lisbeth Hammer Krogh, Guro Kleve, Helle Arnesen
Presentasjon av Prehabilitering under Arendalsuka. F.v: Randi Andreassen, Lisbeth Hammer Krogh, Guro Kleve, Helle Arnesen og Ole Petter Hjelle.

Arendalsuka er en festival hvor aktører innenfor samfunn, politikk og næringsliv møtes for felles samfunnsinteresse. 

I denne forbindelsen var Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus på plass for å presentere sitt pilotprosjekt som handler om prehabilitering av pasienter over 60 år med tykk- og endretarmskreft.

 – Vi ble invitert med til Arendalsuka av Aktiv mot kreft. Vårt mål er at Prehabilitering skal bli et tilbud til alle kreftpasienter. Arendalsuka en fin arena for å skape interesse og engasjement for en sak, forteller avdelingssjef ved kirurgisk avdeling i Bærum, Randi Andreassen.

En ny tilnærming til rehabilitering 

Ved hjelp av sykehusets samhandlingsmidler utviklet Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus i samarbeid med Asker og Bærum kommune, en modell for prehabilitering for pasienter over 60 år med tykk- og endetarmskreft. 

Kort fortalt er målet med prehabilitering å optimalisere psykisk, fysisk og medisinsk fungering før behandling av kreften forekommer. Tidligere tilnærming har vært å rehabilitere etter behandlingen er utført.

En del av kreftpasientene over 60 år defineres som skrøpelige og for svake til å motta behandling i form av kirurgi, stråling og cellegift eller en kombinasjon av disse. Dette fører til at pasienter over 60 år som skal behandles for kreft i tykk- og endetarm er bedre rustet til behandlingen de skal gjennomgå, kommer seg fortere på bena etterpå og har generelt bedre livskvalitet etter behandling, enn det de ville hatt uten prehabilitering. ​

Pusterom som en viktig del av prehabiliteringen

Prosjektet ble testet på 20 pasienter med tykk- og endetarmskreft. Fokuset i denne testperioden var ernæringsstøtte og fysisk aktivitet for å øke muskelmasse samt forhindre sykdomsrelatert vekttap. Det ble gitt informasjon om røyk- og alkoholslutt. Det ble også foretatt vurdering av hvilket nivå de på ligger mentalt og fysisk (geriatrisk vurdering), inkludert psykosisal oppfølging. 

Målet med prosjektet er at pasientene skal tilbys tilpasset prehabilitering, og det vil blant annet bli tatt i bruk digital prehabilitering, prehabilitering på Pusterom og tilbud på institutt i samarbeid med kommunene. Pusterom er en viktig del av prehabiliteringen. 

 – Aktiv mot kreft etablerer pusterom på landets sykehus for at kreftpasienter skal kunne få tilpasset trening, nettopp det er en viktig del i Prehabiliteringen, sier Andreassen.​

Flere sykehus vil ha Prehabilitering

Presentasjonen ble lagt opp som en introduksjon av prosjektet etterfulgt av en paneldebatt. Under paneldebatten ble det diskusjon om utfordringer og muligheter ved prehabilitering. Det ble blant annet diskutert prehabilitering som en del av behandlingen og pakkeforløpet til pasienter, og muligheten for å bruke pusterommene og fysioterapeuter som en inngang til prehabiliteringen. 

Det var også mulighet for å få med seg presentasjonen og paneldebatten for de som ikke var til stede i Arendal. Aktiv mot kreft sendte presentasjonen direkte fra sin Facebook-side, og det var flere som fattet interesse for sendingen.

Andreassen forteller at Vestre Viken ikke er de eneste som ønsker prehabilitering av kreftpasienter. 

– Det er flere sykehus som jobber med å få på plass Prehabilitering av kreftpasienter før kirurgi og eventuelt annen medisinsk behandling, sier Andreassen


Deltakerne fra presentasjonen og paneldebatten. F.v: Randi Andreassen, Bjørn Guldvog, Helle Arnesen, Ole Petter Hjelle, Guro Kle

Deltakerne fra presentasjonen og paneldebatten. F.v: Randi Andreassen, Bjørn Guldvog, Helle Arnesen, Ole Petter Hjelle, Guro Kleve, Yngvar Andersen, Lisbeth Hammer Krogh​​​