Pillefritt behandlingstilbud

Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 10.01.2017
Sist oppdatert 14.05.2024
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og bøker
– Det er et stort faglig engasjement i hele klinikken for å gi brukerne våre et medikamentfritt behandlingstilbud, sier fagsjef Torgeir Vethe.

​- Det er et stort faglig engasjement i hele klinikken for å gi brukerne våre et slikt tilbud, sier fagsjef Torgeir Vethe.

Fra 1. januar i år er fire døgnplasser ved Bærum DPS, en ved Kongsberg DPS og en døgnplass ved Psykiatrisk avdeling Lier prioritert til medikamentfri behandling av pasienter innen Vestre Vikens opptaksområde.

Medikamentfri behandling handler ikke om å være i mot medisiner. Det handler om muligheter til å velge den behandlingen man selv har mest tro på. Medisinfrie enheter betyr ikke at brukeren blir nektet medisiner. Det betyr at medisiner ikke er en viktig del av behandlingen som tilbys.

Prioriterte døgnplasser

Klinikken har allerede opparbeidet seg god kompetanse på dette området, da man i flere år har kunnet tilby pasienter flere ulike medisinfrie behandlingsalternativer. Den store nyheten nå er at man for første gang kan tilby et definert døgntilbud med prioriterte plasser.

Flere brukerorganisasjoner har ytret et klart ønske om et slikt tilbud. Dette er også målsetningen og et krav fra overordnede helsemyndigheter.

 - Nå kan vi tilby mennesker med psykiske lidelser en mulighet for å velge kunnskapsbasert medisinfri behandling som en integrert del av ordinær praksis og som et alternativ til behandling støttet av psykofarmaka, sier Vethe.

Stort faglig engasjement

En bredt sammensatt og faglig sterk prosjektgruppe, hvor også brukerne har vært representert, har jobbet seg fram til tilbudet som nå settes ut i livet. Prosjektgruppens anbefaling for etablering av medisinfrie tilbud i klinikken gis i henhold til overordnet protokoll fra Helse Sør-Øst, i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer og i forhold til tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.

Det anses som en forutsetning at alle behandlingstilbud utarbeides i samarbeid med de enkelte brukerne og eventuelt deres pårørende. Formidling av mulighetene ved valg av behandling må gjennomføres etter samvalgsprinsippet og koordineres med kompetanseprogram for kontinuerlig forbedring; "Riktig og redusert bruk av psykofarmaka".  Det vil med andre ord si at prosjektet vil bli løpende evaluert underveis.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for dette tilbudet er pasienter med psykiske lidelser som har et selvstendig ønske om en medisinfri behandling. Med andre ord de som henvises må være motivert for nedtrapping av medisiner/medisinfri behandling.

- Tilbudet gis til pasienter som ønsker et psykososialt behandlingsopplegg uten bruk av psykofarmaka og omfatter i prinsippet alle diagnosegrupper, sier Vethe.

 - Hvis pasientens ønske om medikamentfri behandling er sterkt nok, og innenfor faglig forsvarlighet, så skal vi som fagpersoner støtte opp om pasientens valg etter samvalgsprinsippet, sier han.

Behandlingstilbudet er en del av den ordinære virksomheten og tar imot pasienter etter henvisning. På litt sikt er man heller ikke fremmed for å tenke målgruppe ikke bare ut fra diagnose, men også type medikament.

Ikke piller - hva da?

- Når man fjerner eller reduserer medikamentbruk i behandlingen så må den jo bestå av noe annet. Hva da?

 - Avdelingene i klinikken har utviklet bred kompetanse på forskjellige kunnskapsbaserte mulig medisinfrie psykososiale og psykoterapeutiske metoder. Metodene kan brukes både sammen med eller uten medikamentell behandling, svarer fagsjef Torgeir Vethe.

Eksempler på dette er psykoterapi, atferdsterapi, eksponeringsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi, eksponering med responsprevensjon, metakognitiv terapi, kurs for personer med bipolar lidelse, miljøterapi, psykoedukasjon, kunst- og uttrykksterapi, fysioterapi, fysisk aktivitet, ferdighetstrening og jobb-/utdanningsstøtte for å nevne noe.

 - Døgnplassen som prioriteres på Psykiatrisk avdeling Lier vil i første rekke ha fokus på å gi pasienter muligheten for nedtrapping av medisiner, mens døgnplassene ved Bærum og Kongsberg DPS vil være direkte rettet mot medikamentfri behandling, sier Vethe.