Partnerskapsmøte i Vest-Viken helsefellesskap

Tema på møtet var Nasjonal helse- og samhandlingsplan og hva helsefellesskapet skal jobbe med framover.

Publisert 12.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Statssekretær Karl Kristian Bekeng deltok på møtet - det samme gjorde Siri Hatlen (til venstre), styreleder i Vestre Viken og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Omlag 100 deltakere fra 22 kommuner og Vestre Viken HF var tilstede på det som kan beskrives som et toppmøte for vår felles helsetjeneste. 

– Ansatte er vår viktigste ressurs. Tilgang på arbeidskraft og riktig kompetanse er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er i økende grad konkurranse om de samme hendene. I vår felles helsetjeneste må oppgaver løses og fordeles på nye måter, sa Siri Hatlen som er styreleder i Vestre Viken helseforetak.
 
Hatlen var opptatt av hvordan kan vi bedre løse oppgavene og benytte ressursene på tvers.   
En mann med lilla hår
Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap) snakket om hvilke forventinger som ligger i ny helse- og samhandlingsplan.

Direktør for Helse og velferd i Bærum kommune, Grete Syrdal og fagdirektør i Vestre Viken, Ander Debes delte refleksjoner rundt året som har gått og veien videre. 
 
Deltakerne fikk også høre om ulike tilbud der partnerne allerede samarbeider, og ikke minst hvilke forventninger brukerne av tjenesten har til samarbeidet.
En gruppe mennesker som står foran en skjerm
Fra paneldebatten under møtet.

Dette er helsefellesskapet

 
I 2019 ble det opprettet 19 helsefelleskap som et av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Helsefellesskapet skal bidra til at pasienter og pårørende opplever en helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste der pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling. Helsefellesskapet består av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. 
 
Partnerskapsmøtet er et årlig forankringsmøte der toppledelsen i kommunene og toppledelsen i helseforetaket møtes for å forankre overordnet retning og drøfte prinsipielle saker.
 
Vestre Viken HF samarbeider med følgende kommuner i dette fellesskapet: Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål og Holmestrand.