Pårørende er viktig

Pårørende kan være til god hjelp for pasienter. Regjeringen har nå kommet med en strategi som skal ivareta flere sider ved det å være pårørende.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Pårørende

Pårørende er en ressurs

At pårørende kan være en uvurderlig ressurs for pasienter er ikke ukjent. Den nye strategien fra Regjeringen skal sørge for at pårørende blir godt og enhetlig ivaretatt av helsetjenesten. For Vestre Viken sin del vil den nasjonale strategien viservei for hvordan man skal arbeide med pårørende framover.

Ikke omsorgsansvar til barn

Den omfattende strategien har tre hovedmål. Den skal sikre at helsevesenet anerkjenner de pårørende som en ressurs. Videre skal den sørge for at pårørende blir godt ivaretatt slik at de kan leve gode egne liv kombinert med pårørenderollen. Blant annet så omfatter det pårørendes muligheter for både arbeid og utdanning.
Det tredje hovedmålet er at barn ikke skal ha omsorgsansvar for familie og andre.

Økt medvirkning

I dokumentet pekes det på flere områder der innsatsen må styrkes. Pårørende skal tidlig identifiseres og ivaretas. Informasjon, opplæring og veiledning skal bli bedre. Det skal også jobbes med å gjøre tjenestene for pårørende både forutsigbare og koordinerte. I strategien pekes det også på at pårørende skal oppleve tilstrekkelig støtte og avlastning. Familieorienterte tjenester skal styrkes.

Et av punktene er også at pårørende skal ha medvirkning. I dag har Vestre Viken et brukerutvalg som består av pasienter og pårørende. Utvalget brukes aktivt, og vil være viktig i arbeidet med å sikre gode forhold for pårørende i Vestre Viken.