På jakt etter nye ambulansestasjoner

Ambulansetjenesten har vokst ut av sine lokaler. Nå er de på utkikk etter to nye lokaler som erstatning for dagens ambulansestasjon på Bragernes.

Publisert 29.08.2023

​​Områdene sør for Drammenselva og Lier utmerker seg som mest aktuelle.
Responstid er et viktig kriterium når nye lokaler skal velges. Hovedkriteriet er at det er beliggenhet og  god tilknytning til hovedvei, fordi det reduserer responstiden i forbindelse med utrykning.​

– Vi har foretatt responstidsberegninger av ulike steder i og rundt Drammen. Det er området mellom Gulskogen og Lierbyen som peker seg ut som mest aktuelt, sier konstituert ambulansesjef Lillian K. Solbakken.  Hun legger til at de planlegger for to ambulansestasjoner. Den ene sentrumsnært mot Gulskogen og den andre mot Lier. 

Konstituert ambulansesjef Lillian Solbakken

Konstituert ambulansesjef Lillian Solbakken er på jakt etter lokaler til nye ambulansestasjoner.​

​Dagens lokaler på Bragernes er en av landets største og huser i dag 80 ansatte. Stasjonen fungerer, med noen midlertidige løsninger som i form av telt til flere av ambulansene og garderobene i eksterne brakker. 

– Nye ambulansestasjoner bygget etter dagens standard som imøtekommer kravene fra arbeidstilsynet er en stor glede for våre operative kollegaer, sier hun med et smil.  

Eiendomsavdelingen i Vestre Viken jobber opp mot aktuelle aktører og kommunen. 
–​ Vi vil trenger mellom 1200 til 2000 kvadratmeter. Det skal blant annet inneholde garasje med vaskeanlegg, oppholdsrom, hvilerom, møterom, kjøkken, garderober og lager, forteller Solbakken. 

Hun legger til at det er eiendom som har ansvar for prosessen og at denne skal godkjennes av styret i Vestre Viken helseforetak og Helse Sør-Øst.