Over 1000 utsatte timer som følge av streiken

Pr 5. oktober har streiken medført at Vestre Viken har utsatt 1184 polikliniske avtaler, 34 operasjoner og 53 dagbehandlinger.

Publisert 12.10.2016
Sist oppdatert 26.10.2016

En mann med briller
Alle pasienter med timeavtale skal møte til avtalt tid på sykehuset. Streiken kan imidlertid føre til at pasienter får utsatt sin time. Om en timeavtale må utsettes, vil sykehuset på forhånd gi beskjed til pasientene det gjelder.

For å sikre forsvarlig drift på sykehusene, er det gjort omdisponeringer av personell. Pasienter som ikke har et akutt behov for helsehjelp kan få utsatt behandlingen sin. Dette fører også til at det blir lengre ventetid på å få time ved sykehusene.

- Etter at streiken ble trappet opp tirsdag 27. september har antall pasienter som er berørt av streiken økt. Også barn som er henvist til Ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus med mindre alvorlige tilstander, må vente lengre på å få time, sier Holm.

Han legger til at det er meldt om fristbrudd ved sykehusene, men at disse ikke medfører fare for liv og helse.

- Det er viktig å påpeke at pasienter med akutt sykdom eller skade fremdeles ikke blir berørt av streiken, sier Holm.

Vestre Viken har 42 ansatte, herav 38 leger, i streik. De streikende er plassert på følgende klinikker:

  • Bærum sykehus - 14 leger
  • Drammen sykehus - 12 leger
  • Kongsberg sykehus - 1 lege
  • Ringerike sykehus - 6 leger
  • Klinikk for medisinsk diagnostikk - 5 leger og 2 sivilingeniører
  • Klinikk for psykisk helse og rus - 2 rådgivere