Opererte inn protese i kneleddet – reiste hjem samme dag

Å minimere liggetiden på sykehus er en stor fordel både for pasienter og sykehus. På Kongsberg sykehus har de nå erfaring med samme dags hjemreise etter planlagt protesekirurgi.

Publisert 25.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Denne dyktige gjengen med ansatte på Kongsberg sykehus står på for pasientenes beste.

På SDI (samme dags innleggelse) på Kongsberg sykehus har de lang erfaring med å operere pasienter som av ulike grunner trenger å bytte hofte eller kneledd. 

De får pasienter fra hele landet, og i 2024 var alle fylkene representert på pasientlisten til SDI. I 2024 opererte Kongsberg sykehus i overkant av 700 hofte- og kneproteser, og hittil i 2024 har de operert ca. 350 hofte- og kneproteser.

Etter at man er henvist til Kongsberg sykehus for vurdering, og vurderingen tilsier at det er indikasjon for operasjon, vil man få innkallelse til innleggelse. Pasienten møter da fastende på morgenen på avdelingen den datoen operasjonen er.

Kortere liggetid nå

For mange år tilbake var liggetiden på sykehuset en god del lengre for slike operasjoner. De siste årene har de fleste pasientene blitt skrevet ut av sykehuset dagen etter operasjon.

29. mai ble det skrevet ut en pasient samme dag som hun hadde fått innsatt en totalprotese i kneleddet. 

Der det derimot ikke foreligger noen åpenbar grunn for at pasienten må bli værende til dagen etter, kan pasienten få reise hjem dersom forholdene ligger til rette for det.

Å minimere liggetiden på sykehus er en stor fordel både med tanke på å minimere risikoen for postoperative komplikasjoner, og at det er godt å komme hjem til sine vante omgivelser dersom forholdene tillater det. At pasienter får kortest mulig tid på sykehus, er bra både for pasienten og for sykehuset. Det betyr at ansatte på sykehuset kan utføre flere operasjoner og dermed også hjelpe flere.

Ønsket å reise hjem

Denne pasienten ønsket svært gjerne å bli skrevet ut. Formen var bra kort tid etter operasjon, smertene var under kontroll og røntgenbildene viste en protese i god stilling.

Pasienten ble undervist av sykepleier på post i forhold til mobilisering og øvelser, samt hvordan man går med krykker i trapp.

Sykepleierne og hjelpepleierne/helsefagarbeiderne på SDI innehar solid og mangeårig erfaring med pre –og postoperativ behandling til flere ulike pasientgrupper, vurdering av smertelindring og sårstell.

- Vi har et meget godt tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter gjennom hele forløpet helt fra innkallelse til pasienten utskrives, forteller assisterende avdelingssykepleier Kristin Odne på SDI/intensiv, Kongsberg sykehus.

- Skal ikke gå utover pasienttryggheten

-  Det kan være at flere pasienter kan skrives ut samme dag. Det viktigste er at det ikke skal gå på bekostning av pasienttrygghet. Det innebærer også at flere av oppgavene som normalt sett gjøres på dagtid må gjøres utover ettermiddag/kveld. Dette er noe vi ønsker å tilby pasienter som et tilbud for de som ønsker og egner seg for det. Det har vært stor suksess i Danmark med dagkirurgiske proteser så det er jo noe som har vist seg å fungere i praksis, sier ortoped og overlege Magnus Talén på Kongsberg sykehus.

- Veldig fornøyd med Kongsberg sykehus

Laila Nesland Åseral kommune i Agder fylke er den første pasienten på avdelingen på Kongsberg sykehus som har blitt skrevet ut samme dag som hun ble opererte inn en totalprotese i kneleddet.

Hun kan ikke få fullrost behandlingen på Kongsberg sykehus godt nok.

- Jeg var gjennom en lignende operasjon i venstre kne i 2018 og visste hva jeg gikk til. Fastlegen min ringte sykehuset i Arendal og fikk beskjed om at det var veldig lang ventetid. Legen har sendt andre pasienter til Kongsberg sykehus tidligere med gode erfaringer, så han anbefalte at vi bruke Fritt Sykehusvalg. Jeg ble henvist til Kongsberg sykehus med lovnad om operasjon innen åtte uker. Kneet mitt har vært så dårlig at det har gått utover livskvaliteten min, så jeg var klar for å få dette gjort så fort som mulig, forteller Laila Nesland.

En person som sitter i en stol
Laila Nesland - nyoperert på Kongsberg sykehus.

Først Kongen, så Kongsberg

Hun fikk time til vurdering på Kongsberg sykehus 15. mai og det ble konkludert med at operasjon måtte gjennomføres.

- Jeg fikk beskjed om at dette kunne gjøres ganske raskt og vi skulle bli enige om dato. Nå har det seg slik at Kongen og Dronning skulle innom Åseral i mai, og jeg fikk oppdraget med å lage blomsterbukettene til blomsterbarna under arrangementet. Så jeg måtte få det unna først. Dato for operasjon i Kongsberg ble satt til 29. mai, bare et par uker etter at jeg var til vurdering. Helt fantastisk, sier Laila Nesland.

Reise hjem på kvelden

Operasjonen ble gjennomført på en fin måte 29. mai. Noen timer etter operasjonen tok Laila krykkene fatt og kom seg ut på tur i sykehusgangen.

- Jeg var lite plaget av smerte etter operasjonen og følte meg helt fin. På ettermiddagen var formen så bra at jeg gjerne ville dra, og etter en konsultasjon og undersøkelse av kyndig personale ble jeg enige med avdelingen at jeg kunne dra til hotellet jeg bodde på rett ved sykehuset. Neste dag reiste jeg hjem, og alt har gått veldig fint. Nå har det gått tre uker og jeg beveger meg uten krykker hjemme, men har de med ut på reise i tilfelle jeg trenger dem. Jeg går til fysioterapeut 1 gang i uka og trener hjemme. 

- Det går over all forventning med meg, og jeg vil gjerne takk for den gode og raske behandlingen jeg fikk på Kongsberg sykehus. I etterkant har de ringt meg tre ganger for å høre hvordan det går. Så imøtekommende, dyktige og snille ansatte. Jeg er klar over at ikke alle kan reise hjem så raskt som meg, men i mitt tilfelle var dette riktig og forsvarlig, smiler Laila Nesland.