Økning i bruk av telefon og videokonsultasjoner i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst

Allerede i tidlig fase i pandemien var det i snitt i underkant av 7 000 konsultasjoner per dag som ble utført med telefon og video. Dette utgjør om lag 30 prosent av normalt aktivitetsnivå per dag i Helse Sør-Øst. Dette har gitt økt kompetanse og tilvenning til bruk av elektroniske verktøy som vil gi bedre tjenester framover.

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
digitale konsultasjoner i pasientbehandling
Illustrasjonsfoto videokonsultasjon.

- Tidlig i pandemien ble det klart at rask innføring av telefon og videokonsultasjoner ville bidra til å opprettholde pasientaktivitet samtidig som vi reduserte faren for smittespredning. Det ble derfor på svært kort tid etablert avtaler med ulike leverandører, anskaffet utstyr og gjennomført opplæring. Mange pasienter opplever med dette at de får bedre og mer tilgjengelige tjenester, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen.

Helse Sør-Øst RHF har i regional utviklingsplan 2035 satt som mål at behovet for polikliniske konsultasjoner reduseres med 20 prosent gjennom medisinsk avstandsoppfølging eller nettkonsultasjon. 

Fra 0 til 250 videomøter på rekordtid 

Smittefaren fra korona ble den utløsende faktoren for den raske innføringen til pasientene i klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. I en vanlig situasjon tar det flere måneder å innføre ny teknologi. I denne unntakssituasjonen tok det bare to uker for klinikk for psykisk helse og rus å ta i bruk videomøter.

Camilla Rønning er avdelingssjef ved Bærum Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS). Hun forteller at løsningen med videokonsultasjoner gir en klar forbedring for pasientene deres. - Det er viktig for oss å tilby pasientene et best mulig behandlingstilbud og samtidig følge alle hygienekravene.  Det gjør at vi i stor grad møter pasientene i avstandskompenserende metoder i denne situasjonen, sier avdelingssjef Rønning.

Allerede i uke 13 i mars fjor startet PHR med videokonsultasjoner. I løpet av 12 dager gjennomførte klinikken nærmere 250 videokonsultasjoner. I tillegg har de hatt et stort antall videomøter med både interne og eksterne samarbeidspartnere, møter som ikke villa være mulig å gjennomføre på grunn av smittefaren. 

Nye muligheter med ny
teknologi
Også barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), ved klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, opplevde en kraftig økning fra mars i bruken av videokonsultasjoner. Avdelingssjef Heidi Taksrud trekker frem fordelene med videomøter:

- Å kunne tilby videomøter gir en økt tilgjengelighet for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.  På denne måten gjennomfører vi samtaler som vi ellers ikke kunne ha. En annen fordel er at vi reduserer reisevirksomhet for ansatte og pasienter. Dette gjelder spesielt for poliklinikker med et stort geografisk område, men er selvfølgelig også gunstig for alle. Vi erfarer at de unge pasientene ved BUPA håndterer videokonsultasjoner godt, men i pasientoppfølgingen er det nytt, sier Taksrud. 

Taksrud er imponert over brukervennligheten for video: 

- Vi erfarer at video fungerer bra for mindre grupper og mange deltakere. Kvaliteten på lyd og bilde er også god - og det er enkelt å bruke! Å ha videomøter og konsultasjoner er aktuelt for alle våre samarbeidspartnerne. Det gjelder helsestasjoner, barnevern, skoler og andre samarbeidspartnere. Jeg ønsker også at fastlegene kan bli mer inkludert i behandlingene av felles pasienter, sier Taksrud.

Hun forteller om behandlere ved klinikken som viser stor endringsvilje og motivasjon. Ved hjelp av den nye teknologien klarer behandlerne å følge opp pasientene sine på en trygg måte. Hvis det derimot er fare for liv og helse eller er behov for somatiske undersøkelser, da må pasient og behandler møtes.

Spesialrådgiver i IKT Monika Fundingsrud påpeker at det er mange gevinster med å bruke video, gevinster som ikke er direkte knyttet til situasjonen som vi står i akkurat nå. 

- På grunn av pandemien, måtte vi starte i feil ende og innførte teknologien før kartlegging og planlegging. Dette var helt nødvendig når vi plutselig skulle tilpasse oss pandemien, smittevern og retningslinjene den førte med seg. Det er veldig fort gjort at vi faller tilbake til det gamle mønsteret med fysisk oppmøte når situasjonen normaliserer seg. Det er derfor helt avgjørende at vi får på plass gode prosesser og rutiner rundt bruken av video.

Slik jobber BUP Drammen med videosamtaler:
 
Regionalt samarbeid for video
Arbeidet med å innføre video i foretakene koordineres med Helse Sør-Øst RHF og de andre foretakene i regionen gjennom et regionalt ukentlig nettverk for video. Norsk Helsenett leverer nasjonal IKT-infrastruktur for helse- og omsorgssektoren. Den raske innføringen og bruken av videomøter er «tjenesteinnovasjon» med stor verdi for pasientene, ansatte og foretaket også etter korona.