Offisiell åpning av nye Blakstad

Onsdag 4. april ble den nye sammenslåtte psykiatriske avdelingen på Blakstad offisielt åpnet.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 05.04.2018
En person som står på et podium
Administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff

​- Dette er en milepæl. Det er jobbet mye med denne sammenslåingen gjennom flere år, og vi ser nå et godt resultat av arbeidet, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

I begynnelsen av mars ble ansatte og pasienter fra Lier flyttet til Blakstad, samtidig som det var full drift i sykehuspsykiatrien. Etter å ha vært i drift som psykiatrisk sykehus siden 1926 ble Lier sykehus lukket og låst 1. mars i år. Direktøren er imponert over at overflyttingen har gått så fint.

- Dette er en stor omstilling hvor organisasjonsbygging har vært det aller viktigste. Dette er ikke noe som gjøres av seg selv, og det er ikke noe som kan gjøres ovenfra. Her har fagfolk på ulike nivåer jobbet iherdig for å finne gode løsninger, og det er jeg trygg på at de har fått til, sier Wisløff.

Norges største

Etter sammenslåing av Lier og Blakstad er den nye avdelingen en av Norges største psykiatriske sykehusavdelinger. Rundt 600 ansatte har arbeidssted på Blakstad. I forbindelse med sammenslåingen er det satt opp et nybygg hvor noen seksjoner holder til, mens andre er flyttet rundt på området. Avdelingssjef Carsten Bjerke retter en stor takk til Klinikk for intern service, og ledere og ansatte som kom fra Psykiatrisk avdeling Lier.

- Det har vært en kjempejobb å sy dette sammen. Nå ser vi frem til å tilby gode tjenester til våre brukere samlokalisert her på Blakstad, sier han.

Den nye avdelingen har et bredt behandlingstilbud, med et meget sterkt og robust fagmiljø med høy kompetanse. Dette danner grunnlag for høy kvalitet i behandlingen og vil sikre god rekruttering og videreutvikling av tilbudet innen Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Samlingen av fagmiljøene er også positivt for forskning og fagutvikling i klinikken. Blakstad vil i de kommende årene være en sentral aktør både i forhold til behandling, utdanning, forskning og fagutvikling.

Det nye samlokaliserte sykehuset (både somatikk og psykiatri) på Brakerøya i Drammen vil overta pasientbehandlingen når dette står ferdig i 2024/25.

Under den offisielle åpningsmarkeringen ble det vist utdrag fra «Cabarét for Øyeblikket». Det er et aktivitets- og fritidstilbud til nåværende og tidligere pasienter ved Blakstad.

Et par kvinner som står ved siden av et podium med et rødt banner