Nytt samvalgsverktøy for artrose

Et forskningsprosjekt mellom Vestre Viken og USN har bidratt til et nytt samvalgsverktøy for artrosepasienter.

Publisert 10.01.2020
Sist oppdatert 06.06.2023
Lukas Månsson, leder for  Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus.
Lukas Månsson, leder for Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus.

- Dette er gode nyheter for pasienter med hofteartrose. Hensikten er at pasientene skal kunne gjøre valg som er mer riktig for dem, sier Lukas Månsson, leder for  Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus.

- Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er gitt rolle å forvalte digitalt samvalg, men ideen og utviklingen av verktøyet er i hovedsak et Vestre Viken og  Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Og det er selvsagt veldig hyggelig at et forskningssamarbeid som startet med litt «drodling» for noen år siden, nå er blitt et nasjonalt verktøy, sier Månsson.

Artrose kan ikke kureres, men ulike behandlinger kan gi mindre smerter og bedre fysisk funksjon. Men siden tilstanden opptrer ulikt hos hver enkelt, kan det være vanskelig å avgjøre hva som er rett behandling til rett tid, fordi sykdommen opptrer forskjellig fra person til person.

Samvalgsverktøy for hofteartrose kan hjelpe pasienter å velge rett behandling til rett tid. Samvalgsverktøy for hofteartrose publisert på helsenorge.no.

– Vi kan ikke si hvordan eller hvor raskt artroseplagene vil utvikle seg. Noen har sterke smerter hele tiden, noen opplever at plagene varierer med aktivitet, mens andre igjen kan ha gode perioder uten smerter. For at pasientene skal bli mest mulig fornøyd med resultatet av behandlingen, bør de ulike behandlingsmulighetene vurderes og diskuteres som et samarbeid mellom pasienten og legen, forteller overlege Knut Egill Parrington Hansen ved ortopedisk avdeling, Vestre Viken HF.

Vil oppfordre pasientene til bruk

- Vi vil naturligvis oppfordre våre pasienter til å bruke verktøyet, sier Månsson. Målet er at de som vil ha stor nytte av operasjon skal slippe å gå med store smerter og plager unødvendig lenge før de blir operert.

På andre side skal de som ikke vil ha nytte (fra pasientens perspektiv) av operasjon slippe å gjennomføre en «unødvendig» operasjon. Samlet sett vil dette gi bedre helserelatert livskvalitet hos pasienter med artrose i hoften.

Relatert informasjon

​Faktaboks

  • Samvalg betyr at behandler og pasient sammen kommer fram til en behandling som er i tråd med pasientens verdier og preferanser.
  • Samvalg er aktuelt når det finnes flere behandlingsalternativer, men ikke noe klart svar på hva som vil virke best
  • Artrose er den vanligste revmatiske leddsykdommen, og rammer omtrent halvparten oss i en eller annen form i løpet av livet, spesielt fra 50 år og oppover.
  • Artrose er en vanlig årsak til funksjonsnedsettelse og uførhet.
  • Årsakene til hofteartrose er ikke helt avklart, men kan skyldes faktorer som alder, kjønn, gener, overvekt, medfødte forandringer og skader.