Nytt professorat til Drammen sykehus

Odd Terje Brustugun fra Drammen sykehus er ansatt som professor II ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.09.2021
Sist oppdatert 18.01.2024

FEIRING: Det nye professoratet ble feiret med kake. Fra venstre: forskningssjef Lars Heggelund, seksjonsleder Leiv Sindre Rusten

FEIRING: Det nye professoratet ble feiret med kake. (Fra vnestre) Forskningssjef Lars Heggelund, seksjonsleder Leiv Sindre Rusten, avdelingssykepleier Siri Romstad, avdelingssjef Anders Bjørneboe, klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll og overlege Odd Terje Brustugun.

1. september ble onkolog og lungekreftforsker ved Drammen sykehus, Odd Terje Brustugun, ansatt som professor II i en 20 prosent bistilling ved Universitetet i Oslo.

Stolt klinikkdirektør

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll er stolt over å få nok et professorat til Drammen sykehus, som nå har to professor II-stillinger.

Stillingen er ikke ny, men har fra 2015 vært en førsteamanuensis-stilling.

Moderne medisinsk forskning er helt avhengig av et godt samarbeid og nettverk på tvers av helseforetakene og de akademiske institusjoner.

- Vi er stolte over Odd Terje Brustugun sitt professorat, som er linket til både forskning og til utdanning av medisinerstudenter. Slike professorater henger høyt og er viktige for å styrke forskningen på sykehuset og gir økt kvalitet i pasientbehandlingen, sier Britt Eidsvoll.

PROFESSORENE PÅ DS: Lars Heggelund og Odd Terje Brustugun.

PROFESSORENE PÅ DS: Lars Heggelund og Odd Terje Brustugun.

Sentral i lungekreftforskning

Overlege Brustugun startet på Drammen sykehus i slutten av 2016. Han har startet flere kliniske behandlingsstudier innen lungekreft, hvor pasientene får tilbud om nye behandlingsmetoder.

Han har fått både eksterne og interne forskningsmidler, veileder doktorgradskandidater og er sentral for forskningen innen kreftbehandling ved sykehuset.

Odd Terje Brustugun er også leder av Norsk lungekreftgruppe, en fagmedisinsk nasjonal interessegruppe for å fremme norsk lungekreftforskning.

I tillegg er han tilknyttet Ekspertpanelet som fast, ekstern fagspesialist som konsulteres ved behov. Ekspertpanelet er et nasjonalt organ for rådgivning ved alvorlig livsforkortende sykdom og kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter.

Stolt og glad

Tirsdag var det kakefeiring på seksjonen for å feire det nye professoratet.

- Jeg må jo innrømme at jeg er litt stolt selv. Det er jo stas, smiler Odd Terje Brustugun, og fortsetter:

- Mange har bidratt for å få til forskningsaktiviteten her på avdelingen. Det er all grunn til å takke både klinikken og avdelingen. Det at det er jordsmonn for forskning på Drammen sykehuseog i avdelingen er veldig bra, sier Brustugun.

Vestre Viken gratulerer Odd Terje Brustugun med professoratet!