Nytt felles henvisningsmottak i Vestre Viken HF

Fra og med 1. september styrkes rettighetene til voksne som har behov for psykisk helsehjelp i hele Vestre Viken og alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes til ett felles henvisningsmottak.

Vestre Viken HF
Publisert 11.04.2023
Sist oppdatert 12.04.2023
En gruppe mennesker som står

Det betyr blant annet at fastlegene ikke skal henvise direkte til en avtalespesialist. I tillegg vil vi på denne måten oppnå en bedre utnyttelse av samlet kapasitet og faglig profil.

– Dette sikrer rettighetene til pasientene i Vestre Vikens 22 samarbeidskommuner, og gjør det også enklere for fastlegene, sier Kirsten Hørte, som er klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Ordningen med felles henvisningsmottak innføres i hele Helse Sør-Øst og arbeidet med å etablere den nye ordningen har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene. Gjøvik DPS, Aust-Agder DPS og Kongsvinger DPS har allerede innført det hos seg og gir oss en verdifull mulighet for å dra nytte av deres erfaringer.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.​