Nytt akuttmottak og simuleringssenter

Endelig kunne snoren klippes til den nye akuttmottaket og simuleringssenteret på Kongsberg sykehus. Nytt akuttmottak legger til rette for gode løsninger for pasienter og ansatte, og simuleringssenteret gir gode muligheter for nødvendig trening.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023

SE VIDEO UNDER:

 

 

Den rituelle snorklippingen stod administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll for. Siden akuttmottaket allerede var i bruk og i full drift, ble åpningen markert i sykehusets auditorium. Sommervoll benyttet anledningen til å skryte av sykehuset og det svært krevende arbeidet som er lagt ned i forbindelse med oppussingen.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll klipper snoren.

Endrer arbeidsmåte

Flere fra ledelsen i Vestre Viken, engasjerte ansatte ved akuttmottaket samt representanter for entreprenørene som har utført byggearbeidet, var alle samlet for å markere nyåpningen.
Klinikkdirektør Stein-Are Agledal benyttet anledningen til å påpeke at dette har vært mer enn å bare få ny farge på veggene.
- En slik renovering medfører også en mulighet for å endre måten man jobber på. Det legger til rette for gode løsninger for pasienter og de som jobber på sykehuset, sa Agledal. Han var også svært fornøyd med at sykehuset nå har på plass et topp moderne simuleringssenter.
- Dette gir oss mulighet til nødvendig trening, og er spesielt viktig på et relativt lite sykehus, sa Agledal.

Portrett av klinikkdirektør Stein-Are Agledal

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal mener at det nye akuttmottaket og simuleringssenteret gir gode rammer for pasientbehandling og trening.

Ikke for amatører

Å pusse opp et akuttmottak, samtidig som sykehuset er i full drift, er ingen liten oppgave. Det kunne Spesialrådgiver og brukerkoordinator Nina Kristiansen fortelle. Mottaket flyttet til lokalene til Dagkirurgisk senter under de ni ukene oppussingen stod på. Selve oppussingen bød på mange utfordringer.

– Blant annet finnes det ikke fullverdige tegninger og oversikt over den tekniske infrastrukturen i det gamle bygget. Det var en stor og komplisert jobb, fortalte Kristiansen.
Hun fikk støtte av klinikkdirektør Narve Furnes som kunne fortelle de fremmøtte at renovering av denne typen er noe av det mest kompliserte man kan gjøre.

– Men det var ikke bare akuttmottaket som merket oppussingen. Når man pigger betong så høres det svært godt, sa Kristiansen. Til tross for dette var det svært lite klaging fra de ansatte.

Sykepleiere i gangen på nytt akuttmottak

Sykepleierne Guro Haugetuft Sletta (tv) og Sandra Christin Karlsen har fått en lys og moderne arbeidsplass.

Livsviktig samarbeid

Alle representantene fra sykehuset roste entreprenøren som har utført arbeidet. Spesielt ble det gode samarbeidet trukket fram.
Klinikkdirektør Stein-Are Agledal mente nøkkelen til det vellykkede prosjektet lå i det gode samarbeidet.
Nina Kristiansen fungerte som en et bindeledd mellom sykehuset og entreprenørene. De hadde møter hver morgen hvor de gikk igjennom dagens arbeid.

– Der fikk vi vite om alt fra hvilke toaletter som skulle flyttes, om det ble strømavstengning osv. Dette var helt nødvendig informasjon for oss slik at vi kunne drive god pasientbehandling, sa Kristiansen.

Positive ansatte

Avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen kunne fortelle de fremmøtte at den tilbakelagte perioden hadde vært krevende, men at de ansatte hadde tatt det med godt humør. Det var en veldig fornøyd gruppe som kunne flytte tilbake i tidsriktige lokaler.

Sykepleier Elise Tvedt Engen i arbeid

Sykepleier Elise Tvedt Engen har fått gode arbeidsforhold i akuttmottaket.

Simulerte hjertestans

I sengen på det nye simuleringssenteret ligger en avansert simuleringsdukke. Den kunne kjøpes takket være en testamentarisk gave til medisinsk avdeling. Den er tilkoblet overvåkningsutstyret, og den prater. Det vil si; det er Elin Kristoffersen, koordinator for SIMKOM-simulering og kompetanseenhet, som prater. Hun sitter bak et enveisspeil og er leder for det nye simuleringssenteret. Hun spiller pasient og svarer på spørsmålene som sykepleierne stiller dukken. I tillegg styrer hun de vitale parameterne som sykepleierne ser på overvåkningsskjermen. Snart skal de få seg en overraskelse.

trening på avansert hjerte,- og lungeredning

Simuleringssenteret gir gode muligheter for realistisk trening på livsviktige prosedyrer.

Pasienten får hjertestans. Sykepleieren utløser alarmen og snart kommer det et helt team til for å hjelpe til. Det gjøres avansert hjerte- og lungeredning og pasienten får et elektrisk støt fra defibrillator for å gjenopprette normal hjerterytme. I dette tilfelle går det bra.
I forbindelse med åpning av simuleringssenteret understreket klinikkdirektør Stein-Are Agledal hvor viktig det er å ha slike fasiliteter på Kongsberg.

Forskjellig trening

- Simulering er en pedagogisk metode for realistisk trening med påfølgende refleksjon over iscenesatte hendelser fra klinisk arbeid, forteller koordinator Elin Kristoffersen.
Deltakerne kan øve opp egne ferdigheter uten at pasienter involveres i treningen. Simulering er velegnet treningsform både til individuell trening så vel som trening i team.
Evalueringer er mulig mye takket være at alt som skjer under en simulering filmes. Da kan deltakerne i etterkant settes seg ned, se på hva som skjedde, og trekke nødvendig lærdom fra dette.
- Mennesker gjør feil. Simulering er med på å bygge et sikkerhetsnett som skal hindre at feil begås, avslutter Kristoffersen.

Koordinator Elin Kristoffersen styrer simulering

Koordinator Elin Kristoffersen styrer simuleringen. Hun er dukkens stemme og styrer de vitale parametrene som vises på overvåkningsskjermen hos "pasienten".