Nye nettsider lansert

Tirsdag 1. november lanserte Vestre Viken og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst nye nettsider.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 28.10.2016
Sist oppdatert 01.11.2016

​- Jeg tør påstå at vi nå har laget pasientens nettside. De nye nettsidene tar utgangspunkt i pasientens behov før, under og etter behandling, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt i Vestre Viken, Finn Egil Holm.

De nye nettsidene til Vestre Viken er skreddersydde for pasientens behov for både praktisk informasjon samt informasjon om diagnosen og behandlingen han eller hun skal gjennom.

- De nye sidene skal være en del av behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten. Nettsidene er en del av sykehuset, pasientreisen og behandlingen. Den nye nettløsningen vil gjøre det enklere å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling, sier Holm.

Selv om de nye nettsidene nå er lansert, gjenstår fortsatt en del arbeid.

- Det er viktig å påpeke at sidene ikke er helt ferdige. Vi fortsetter å jobbe med innholdet framover, og mange nye behandlingssider skal publiseres. Det viktigste er at vi nå har et nettsted som er langt bedre enn hva vi hadde, sier Finn Egil Holm.

Helse Norge-plattformen

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse. Alle sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest har allerede fått nye nettsider med denne løsningen. Nå som helseforetakene i Helse Sør-Øst også har lansert sidene, har alle helseforetak tilnærmet like nettsider.

- Disse sidene tror jeg er viktige for pasientene våre. Ved å beskrive hvordan ulike diagnoser behandles og hvordan undersøkelser utføres, tror jeg vi kan gjøre pasientene tryggere i møte med spesialisthelsetjenesten, sier fagdirektør i Vestre Viken, Halfdan Aass.

Gjennom prosessen har både pasienter, pårørende og ansatte vært sterkt inne i utviklingen av de nye sidene. I arbeidet med å bygge opp den nye, nasjonale nettløsningen, ble 150 pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom 18 fokusgrupper ni steder i landet spurt om hva de ønsket å få vite på internettsidene til sitt sykehus.

En del av pasientbehandlingen

- De som ble intervjuet sa klart i fra at de forventet å finne helhetlig informasjon om pasientforløpet. De var mindre opptatt av å lese om hvordan sykehuset er organisert og hvordan ansvaret for de ulike delene av behandlingen er fordelt. Brukerne skilte ikke mellom medisinsk og praktisk informasjon, og det har prosjektet tatt konsekvensen av under oppbygningen av de nye sidene. Her vil du finne informasjon om behandlingen, beskrivelse av hvor du kan parkere og mye annen praktisk informasjon på samme nettside, sier webredaktør i Vestre Viken, Linn Kristin Haavaldsen.

Nettstedet er nå en del av Helse Norge-plattformen, noe som gjør at mye av innholdet på de ulike nettsidene til spesialisthelsetjenesten blir det samme.

- En av forutsetningene for de nye sidene er at all informasjon som kan være felles, skal være felles. Det gjør det enklere for pasientene å finne frem, sier Haavaldsen.

Takker ansatte

Gjennom sommeren og høsten er det gjort en stor jobb med å lage de nye sidene for Vestre Viken. Mange ansatte har vært involvert i forbindelse med nye avdelingssider og sider der enkeltbehandlinger og undersøkelser er beskrevet.

- Jeg ønsker å takke alle som har bidratt i dette store prosjektet, sier Haavaldsen.