Ny vei til sykehuset: Jernbaneundergangen er på plass - se video

Flyttingen av en 1600 tonn tung betongkonstruksjon markerer en viktig milepæl i prosjektet. Betongkonstruksjonen er en del av den nye jernbaneundergangen, og er et viktig steg i etableringen av god veiforbindelse til nytt sykehus i Drammen.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 23.08.2021
Sist oppdatert 10.01.2024
NSD Kulvert oversiktsbilde.jpg

På plass: Slik så det ut rett etter at den ferdigstøpte undergangen var kjørt på plass mellom de avkappede togskinnene i juli. Foto: Tidemann Esbjug.

Jernbaneundergangen skal gi plass til en firefelts vei som legges i en kulvert. Ny vei- og undergang knytter Brakerøya og resten av Drammen tettere sammen og sikrer god adkomst til det som i flere år er et av landets største byggeplasser – og som i fremtiden blir et viktig helseområde for Drammen og omegn, med nytt sykehus og ny helsepark.​
 

​Grundige forberedelser før den store flytteprosessen

Rett etter at Bane NOR kuttet strømmen til jernbanen i midten av juni, satte prosjektet i gang med å kappe skinnegangene og forberede arbeidet. Etter det fulgte en hektisk periode med gravearbeid, spunting og støping av underlag og fundament. Den 1600 tonn tunge undergangen ble støpt i sin helhet på byggetomta i forkant.​
 

1600 tonn fjernstyrt av én person

For å flytte den tunge betongkonstruksjonen måtte det både gode hjelpemidler og presisjon til. Først ble det bygd en egen rampe, slik at underlaget var solid nok til å tåle den tunge vekten. Deretter ble jernbaneundergangen, ved hjelp av spesialtransport, løftet opp og kjørt på plass. Fire rekker med 14 aksler i hver rekke ble satt sammen. Til sammen kunne den løfte 2400 tonn. Trailerne ble koblet sammen elektronisk og deretter styrt av én person med en fjernkontroll.​
 

Planlagt for suksess

Etter en time og ni minutter var jernbaneundergangen på plass. Da kunne alle involverte puste lettet ut. 
 
Torgrim Dalseg er prosjektleder for bygg i prosjekt nytt sykehus i Drammen, og har hatt ansvaret for å følge opp arbeidene i sommer. Arbeidene gikk som planlagt, og prosjektet kan si seg ferdig med den største og mest kritiske delen med etableringen av ny firefelts vei inn til nytt sykehus. 
 
- Dette gikk fint! Alt i alt er jeg fornøyd med gjennomføringen. Entreprenøren har planlagt aktivitetene godt, og vi har klart å følge fristene. Det har vært en god og positiv stemning på byggeplass gjennom hele sommeren, sier en tilfreds Dalseg. 
 
Da jernbaneundergangen var flyttet på plass gjenstod arbeidet med å fylle opp sidene, gjenoppbygge grunn under skinnegangen og til slutt gjenopprette togforbindelsen. Søndag 8. august ble togsignalene testet av Vy, og mandagen etter kunne togene igjen gå som normalt forbi Brakerøya stasjon.​
 

​Veien videre 

Etter at den viktige milepælen med ny jernbaneundergang er fullført, vil arbeidene for å få en fullstendig firefelts vei fortsette fremover. Veien vil tas i bruk til anleggstrafikk så fort den er klar, og når sykehuset tas i bruk i 2025 åpnes den for alle de tusen ansatte og besøkende som skal til og fra Brakerøya.​
 
En annen viktig del av samme entreprise er å bygge bro for ny gang- og sykkelvei fra togstasjonen og over til Brakerøya. I sommer ble det gjort forberedende arbeider der, resten av det arbeidet vil følge etter hvert og forbindelsen vil være klar i 2022.
Feiret med kake

Feiret med kake i kulverten: Prosjektleder Torgrim Dalsegg og byggeleder Jarle Bretvik kunne ta seg et velfortjent kakestykke mens de var vitne til at togtrafikken fløt forbi, akkurat som planlagt. Alle involverte ble invitert til kake, og kunne si seg fornøyd med en vellykket gjennomføring av årets sommerjobb. Foto: Ingela Kleveland

Nytt sykehus i Drammen 

Les mer om Nytt sykehus i Drammen