Ny pasienttjeneste på plass

Fra 3. september 2021 kan pasienter se status på sin henvisning til sykehuset.

Publisert 07.09.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Direktør medisin, Halfdan Aass.

Direktør medisin, Halfdan Aass.

Dette er en ny tjeneste som innebærer at pasienter som har brukerprofil på helsenorge.no kan logge inn og se hvor langt henvisningen deres er kommet hos oss, sier direktør for medisin, Halfdan Aass.

Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt til sykehuset har vurdert den. Dato og tidspunkt for time vil fortsatt komme i brev.

Tjenesten er for alle over 16 år og forutsetter en brukerprofil på helsenorge.no der man har samtykket til full tilgang.

   
–  Flere og flere pasienter ønsker å ha mer oversikt over sitt behandlingsforløp. Med den nye tjenesten kan de som har nødvendige tilganger på helsenorge.no blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time, forteller Aass.

Tydeligere rettighetsinformasjon og klageskjema

Tjenesten gir også tydeligere informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i, som for eksempel mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg.

Det blir også lagt inn lenke til et skjema for rettighetsklage som sendes digitalt til sykehuset.

Det blir dermed enklere for pasienten å aktivt ivareta sine rettigheter, som for eksempel klage på avslag på henvisningen eller purre hvis vurderingsfristen overskrides, avslutter Aass.

Fakta

Tjenesten er for alle over 16 år og gir mulighet til å

  • kunne se status for henvisning som er mottatt i DIPS* i hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst
  • bli presentert for rettigheter som er relevant for statusen som presenteres

Tjenesten Mine henvisninger er del av arbeidet med Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst   

* DIPS står for «Distribuert informasjons- og pasientdatasystem i sykehus» og er et elektronisk pasientdatasystem for å håndtere strømmen av pasienter i sykehus, fra henvisning til pasienten er ferdigbehandlet. Systemet benyttes blant annet til pasientopplysninger, diagnoser og kontakthistorikk.