Ny multimonitor i Vestre Viken

Vi har deltatt i et stort nasjonalt prosjekt for multimonitorer til ambulansetjenesten – og er først ut med det nye og effektive arbeidsverktøyet.

Publisert 07.06.2024
Sist oppdatert 11.06.2024

Våren 2024 har ambulanseavdelingen i Vestre Viken fått ny multimonitor og elektronisk pasientjournal. Til sammen har 46 ambulanser, inkludert legebil og helseekspress fått nytt utstyr.

– Takk til Sykehuspartner som har ledet det nasjonale prosjektet med innføring av ny multimonitor.
 
– Dette er et vellykket prosjekt der vi gjennom en stor endring har holdt hele ambulanseflåten i drift parallelt, sier Lillian Solbakken, avdelingssjef ambulanse VV.
 
Ny teknologi har lagt til rette for at flere livsviktige funksjoner er samlet i en maskin og arbeidsverktøy – for å sikre en trygg pasientbehandling i en arbeidshverdag med høyt tempo.  
En svart og rød elektronisk enhet
Effektivt arbeidsverktøy: En multimonitor er en maskin med livsviktig utstyr i ambulansene som brukes til å måle pasientens blodtrykk, oksygenmetning, puls og temperatur. Videre bruker ambulansemedarbeiderne dette utstyret for å overvåke hjerte (EKG), og den har innebygd hjertestarter. 
 
Samtidig har ambulanseavdelingen i Vestre Viken byttet ut det gamle journalsystemet med en ny elektronisk pasientjournal. 
 
*Den nye multimintoiren leveres av Safeguard Medical og heter Corpuls 3 Touch. Pasientjournalen leveres av Bliksund og heter Bliksund EWA.
 

Bedre informasjonsflyt 

Den nye pasientjournalen bidrar til at vi kan dokumentere mer effektivt med en enklere arbeidsdag for medarbeiderne våre, og vi får opprettholdt god dokumentasjon – noe som er viktig for pasientene. 
 
En felles prehospital journal gir nye muligheter for å levere gode data på kvalitetsindikatorer. Dette er videre et godt grunnlag for kvalitetsarbeid med bærekraftig informasjonsflyt til videooverføring og DIPS (DIPS Arena er journalsystemet for norske sykehus).

Imponerende teamsamarbeid

– Vi er glade for at tilbakemeldingen fra de ansatte har vært veldig god. For en ambulansearbeider betyr innføringen av den nye multimonitoren at  alle de viktigste undersøkelsene våre kan gjennomføres med et arbeidsverktøy. Det vil si at vi kan gjøre en enda bedre jobb og sikre enda bedre pasientbehandling.
 
 
–  Å bytte ut utstyr på så mange ambulanser har vært utfordrende, men vi har byttet ut alle uten at beredskapen i Vestre Viken har blitt påvirket. 
 
– Alle våre ansatte i ambulanseavdelingen(og vikarer)  har vært utrolig  fleksible og bidratt med en felles innsats slik at vi har kunnet få til dette. De har også deltatt på 8 timers fagdag for å lære seg det nye utstyret, forteller Hanna Hestnes Kaald, fagkonsulent kompetanseseksjonen VV.
 
I prosjektet har Hestnes Kaald vært del av organiseringen med en opplærings- og supportgruppe, og en supporttelefon som har vært tilgjengelig 24/7, for ansatte med spørsmål under innføringen av multimonitor. 
 
Maria E. Nilsson,prosjektleder – nasjonal løsning for multimonitor i Helse Sør-Øst, blir videre fremhevet av ambulanseavdelingen som en pådriver og samlende ledd i organiseringen av prosjektet. 
En mann i rød jakke
Ny teknologi: Den nye multimonitoren innebærer automatisk generering og pålitelig tolkning av EKG. Det reduserer antall EKG som sendes til sykehuset for vurdering – og er en forbedret løsning for pasientbehandling i ambulansetjenesten. På bildet ser du Kenneth Breili, fagsjef prehospital infrastruktur VV, med det nye arbeidsverktøyet – som nå er på plass i ambulansene.

 

- Takk for samarbeidet

Solbakken viser til at det er hele ni år siden 
En person i uniform
                       Lillian Solbakken
oppstarten av prosjektet– med mange aktører involvert for å sikre fremdriften. 

– Prosjektet har vært en omfattende jobb der planleggingen har foregått i mange år, på både nasjonalt og regionalt nivå, samtidig som Vestre Viken har hatt sin egen prosjektgruppe.

–  Ikke minst at det har vært ett godt samarbeid med avdeling for økonomi, MU og IKT, som har vært viktige parter gjennom hele prosjektet – og viktige lagspillere for at vi er først ute i Norge.

Det har også vært et tett samarbeid med MedTEK AS, OUS og regional prosjektgruppe i Helse Sør-Øst.       

Stor takk til alle involverte, avslutter Solbakken.