Ny klinikkdirektør på Drammen sykehus

Inger Meland Buene er ansatt som ny klinikkdirektør for Drammen sykehus i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.09.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
Inger Meland Buene

Inger Meland Buene

Inger Meland Buene (59) kommer fra stillingen som sjef for Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold.

– Jeg er veldig glad for at Inger har takket ja til jobben som klinikkdirektør ved Drammen sykehus. Hun har lang ledererfaring, og mye kompetanse også innenfor kontinuerlig forbedring og tjenestedesign. Det er nyttig å ha med seg inn i forberedelsene til å ta i bruk nytt sykehus i Drammen. Inger blir et verdifullt tilskudd til laget, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Buene er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har arbeidet som overlege ved St. Olavs hospital, Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. Buene har vært engasjert i spesialistutdanning av leger, blant annet gjennom å ha vært leder for spesialitetskomiteen i Legeforeningen. Hun har en Master of Science in HealthCare Delivery fra Dartmouth College, New Hampshire, USA. Hun har også en Master of Management og har gjennomført Nasjonalt topplederprogram. Buene har 16 års erfaring som leder ved norske sykehus.

– Drammen sykehus har utrolig viktige og spennende år foran seg frem mot nytt moderne sykehus på Brakerøya. Jeg har fått et veldig positivt inntrykk av Vestre Viken, og håper at jeg vil kunne bidra på en god måte og understøtte den utviklingen foretaket er i gang med. Dette var en stor mulighet jeg ikke kunne takke nei til, sier Buene.

Inger Meland Buene vil tiltre stillingen 1. desember. Hun vil overta etter Britt Eidsvoll som går av med pensjon.