Ny direktør medisin og helsefag på plass

Anders Debes blir ny direktør medisin og helsefag i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.02.2023
Anders Debes kommer fra stillingen som avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering ved avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Anders Debes

Anders Debes. (Foto: Privat.)

​– Jeg kjenner Vestre Vi​ken som et innovativt og faglig sterkt helseforetak med svært mange kompetente medarbeidere. Jeg gleder meg til å bidra til at foretaket når sine mål innen pasientbehandling, forskning og utdanning, sier Anders Debes.

– Spesielt ser jeg frem til, sammen med øvrige ledere og ansatte, å være med å videreutvikle Vestre Vikens virtuelle sykehus hvor ny helseteknologi, digitalisering av helsetjenester og involvering av pasienter og brukere er sentralt, sier han.

Debes er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø, er spesialist i kirurgi/urologi og har arbeidserfaring blant annet fra Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. I Vestre Viken HF var han fagsjef på Bærum sykehus før han gikk videre til Helse Sør-Øst RHF. Debes har doktorgrad innen medisinsk utdanning og simulering, utdanning innen helseledelse og erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet.

– Anders Debes har rik og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og hans kompetanse vil være viktig i rollen som direktør medisin og helsefag i Vestre Viken. Jeg er svært godt fornøyd med at vi har fått Anders med på laget, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Endelig tidspunkt for oppstart er ennå ikke avklart, men Debes går inn i stillingen innen 1. mai.