Ny digital plattform

Vestre Viken utvider mulighetene for digital hjemmeoppfølging. Nylig ble det inngått avtale med en ny leverandør av teknisk system for samhandling mellom deg som pasient og sykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.02.2022
Sist oppdatert 18.01.2024

Den nye løsningen vil legge godt til rette for samhandling mellom pasienter og sykehuset.  Den skal legge til rette for tilrettelagte, digitale skjemaer, chat med pasienter eller mellom helsepersonell, og det blir mulig med videosamtaler.

Kontraktssignering

Teknologidirektør Cecilie B. Løken og leder for Diffia Soheil Dabestani er fornøyd etter kontraktsigneringen. Bak f.v.: Petter Risøe, Amund Leinaas, Jan Rune Nilsen, Karianne Slettemoen, Catrine Moen Fuhre og Vetle Slagsvold Støre.

Nye muligheter

Vestre Viken har nå 28 forskjellige initiativer for oppfølging av pasienter hjemme. Fram til nå har helseforetaket blant annet benyttet en teknisk løsning fra CheckWare. Når an nå har gått til anskaffelse av løsningen fra Diffia, vil mulighetene bli flere.

– Digital hjemmeoppfølging medfører et bedre tilbud til pasientene våre, sier Cecilie B. Løken som er teknologidirektør i Vestre Viken. – Flere leverandører på dette området gjør at vi kan tilby flere og mer innovative løsninger raskere. Løsningen fra Diffia vil gi pasientene mulighet til å ha dialog med sykehuset på nye måter, for eksempel gjennom chat. Vi er glade for at vi har fått denne muligheten som følge av et spennende innovasjonsprosjekt i Sykehuset Østfold, sier hun.

Innovasjon

Utviklingen av løsningen er gjort i et såkalt innovasjonspartnerskap mellom Diffia og Sykehuset Østfold HF. Vestre Viken har vært følgeforetak, og har nå valgt å anskaffe løsningen.

– Vestre Viken har vært flinke til å sette digital hjemmeoppfølging på dagsorden og i system. Jeg er sikker på at Vestre Viken vil være en viktig bidragsyter, sammen med oss og Diffia, til å videreutvikle løsningen slik at flere pasientgrupper kan få denne typen fremtidsrettet oppfølging, sier Ingunn Olsen som er innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold HF.

Ønsket utvikling

– Digital oppfølging av pasienter hjemme, er et mål for Vestre Viken, sier Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken.

Helsepersonell kan følge en eventuell endring av pasientens sykdomsbilde hjemme, og kan sette inn tiltak tidligere. Dette er en fordel for både pasienter og sykehus. Med digitale verktøy kan pasientene få en tettere oppfølging hjemme, enn ved kun kontroller/oppmøte på sykehus. Det er et mål om at 15 prosent av alle pasientkonsultasjoner skal være digitale, og Vestre Viken satser målrettet for å oppnå dette.

Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken er ikke i tvil om at digitale løsninger vil komme pasientene til gode.

– For oss som er et langstrakt helseforetak, kan pasientene spare mye tid. Hvis pasientene kan slippe flere timer i bil for en time på sykehuset, så er det noe vi tror blir tatt godt imot, sier han.

Godt samarbeid

Under kontraktssigneringen i Drammen, vanket det gode ord både om Vestre Viken og Diffia.

– Vestre Viken har vært en veldig konstruktiv og kunnskapsrik samarbeidspartner, fortalte leder for Diffia Soheil Dabestani.

Sykehuspartner har deltatt i innovasjonsprosjektet hos Sykehuset i Østfold, og skal forvalte avtalen for Vestre Viken. Kenneth Iversen, kundedirektør fra Sykehuspartner, sendte en virtuell hilsen og gratulerte både Diffia og Vestre Viken. 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no