Ny administrerende direktør

Styret i Vestre Viken HF har ansatt Lisbeth Sommervoll (57) som administrerende direktør. Hun kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

Vestre Viken
Publisert 02.03.2018

- Med denne ansettelsen har vi fått en svært kompetent leder. Hennes medisinskfaglige bakgrunn, samt mange års erfaring med drift og ledelse av både store og små sykehus i krevende utviklings- og omstillingsprosesser, er et solid utgangspunkt for videre utvikling av Vestre Viken, sier styreleder Torbjørn Almlid.

Lisbeth Sommervoll har siden 2016 vært viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet lege og er spesialist i indremedisin. Hun har også spesialisering i hjertesykdommer, samt lederutdanning fra BI.

Sommervoll har hatt ulike lederstillinger, først ved Sykehuset i Vestfold, deretter ved Akershus universitetssykehus og sist ved Oslo universitetssykehus.

Sommervoll er gift, har tre barn og er bosatt på Tolvsrød i Tønsberg kommune.

-Dette er en svært spennende og utfordrende stilling. Jeg er glad for at styret har vist meg denne tilliten og jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven, sier Lisbeth Sommervoll.

Lisbeth Sommervoll.

Lisbeth Sommervoll.