Norovirus på Ringerike sykehus

Noen pasienter pasienter og en del ansatte ved Ringerike sykehus er smittet av norovirus. Noroviruset forårsaker omgangssyke.

Publisert 24.01.2024
En person vasker hendene i vasken

Omgangssyke sprer seg i store deler av samfunnet om dagen. Ved Ringerike sykehus er både medisinske og kirurgiske sengeposter, fordelt over alle tre etasjer, berørt av viruset.

Onsdag 24. januar er status at det er fem pasienter som har testet positivt på norovirusprøve og to pasienter hvor man venter på svar fra virusprøven. Alle pasientene er isolert på enerom. 16 ansatte har symptomer på omgangssyke og holder seg hjemme fra jobb. Tre pårørende som var på sykehusbesøk i helgen er også smittet.  


Flere tiltak for å begrense smitten

Smittevernavdelingen arbeider fortløpende med å kartlegge omfanget av utbruddet.

- Alle berørte pasienter er isolert på enerom og selvbetjening av mat er stengt. Måltidene serveres nå på brett til den enkelte pasient. Alle berøringsflater vaskes ekstra grundig og smittevernsprosedyrene er skjerpet, sier klinikkdirektør May-Janne Botha Pedersen.

Sykehuset har utsatt noen planlagte større operasjoner som krever innleggelse. Pasientene som blir berørt av utsettelsene blir kontaktet direkte av sykehuset og får ny operasjonsdag.  

- Det er beklagelig at noen operasjoner blir utsatt som følge av smitteutbruddet, men det er helt nødvendig for å beskytte pasientene våre, sier klinikkdirektøren.

De fleste undersøkelser og behandlinger går som normalt

Botha Pedersen forklarer at de aller fleste undersøkelser og behandlinger går som normalt, både på poliklinikkene og dagkirurgien.

- Hvis du har time hos oss, og ikke har fått beskjed fra oss om noe annet, skal du møte på sykehuset som planlagt, sier klinikkdirektøren.

Hun ber pasienter som får symptomer på oppkast og diaré før det har gått 48 timer etter hjemreise, ringe 03525 og be om Akuttmottaket på Ringerike sykehus slik at sykehuset kan få oversikt over hvor mange pasienter som får tegn til symptomer etter oppholdet.  

- Det kan se ut til at utbruddet av norovirus er på vei tilbake, så vi tror det vil være få pasienter som får symptomer etter at de har reist fra sykehuset, sier Botha Pedersen.

Klinikkdirektøren er takknemlig for at ansatte stiller opp ekstra når det er sykdom i egne rekker.

- Det er avgjørende for sykehusdriften at friske ansatte stiller opp ekstra i slike situasjoner, sier hun.