Norges første FACT-sikkerhetsteam

FACT-S er et spesialisert helseteam innen Klinikk for psykisk helse og rus. De jobber blant annet for at personer som er dømt til psykisk helsevern kan få mulighet til å ha et eget hjem og bo der fremfor å være innlagt ved en psykiatrisk avdeling.

Publisert 12.07.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Psykiatrisk konsultasjon
Psykiatrisk konsultasjon. Illustrasjonsbilde fra ColourBox, brukt med rettigheter.

FACT og FACT-S høres likt ut, men er ikke helt det samme

FACT er fra engelsk og står for «Flexible Assertive Community Treatment». Dette kan oversettes til «fleksibel aktivt oppsøkende behandling» og er en tjeneste for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

Det er fem FACT-team i Vestre Viken og FACT-S samarbeider med disse og kommunene.

Et godt samarbeid

FACT-S, som ble etablert sommeren 2020, er tilknyttet og støtter de lokale FACT-teamene via konsultasjon og veiledning. I tillegg samarbeider FACT-S med alle 22 kommunene i Vestre Viken sykehusområde.

Alle som skrives ut fra Sikkerhetsseksjonen ved Blakstad sykehus følges opp en stund etter utskriving og det kan være FACT-sikkerhetsteamet som skal følge opp.

Oppfølgingen starter på sikkerhetsseksjonen, der teamet ser på hvilke behov pasienten og samfunnet har. Pasienter FACT-sikkerhetsteamet følger opp er i stor grad personer som er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgn. De kan ha vedvarende forhøyet voldsrisiko eller trenge særskilt krevende oppfølging.

Bra samarbeid mellom FACT-S, FACT-teamene og kommunene gir mulighet for en god overgang fra sykehus til kommunen.

Les mer om FACT-Sikkerhetsteamet i Vestre Viken hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)   

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)