Nødnett var nede grunnet uvær

Nødnettet og telefonnettet var nede i Nummedal, Hallingdal og deler av Ringerike.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.11.2021
Sist oppdatert 04.07.2023
Kart.

Bildet viser utfall i Telenors mobilnett kvelden fredag 19. november 2021.

Som et resultat av det uværet ble trær blåst ned og rammet diverse strømledninger og kabler.

Det resulterte i at nødnett og telefonnett var nede i enkelte områder. Blant annet Nummedal, Hallindal og deler av Ringerike.
 
I enkelte kommuner var Brannvesenet tilgjengelige ved sine stasjoner. Brannvesenet orienterte om dette på Twitter. 

I de sentrale områdene  i de berørte regionene ble det sendt ut ambulanser på patruljekjøring med blålys. De var godt synlige på lang avstand i mørket.

Publikum kunne ta seg mot blålysene for å be om hjelp der det var behov for øyeblikkelig hjelp.

I denne perioden kunne ikke foretaket utføre grønne eller elektive ambulanseoppdrag.
 
Vi oppfordret folk til å ta seg til legevakt og akuttmottak selv der det var mulig, med forsiktighet, da situasjonen var krevende og noe uoversiktlig grunnet uværet. Mange veier var helt eller delvis stengt av nedblåste trær – og veisentralen hadde ikke full oversikt.