Nasjonalt tverrfaglig brystkreftmøte i Drammen

I samarbeid med Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning og Kreftregisteret arrangerte Vestre Viken et tverrfaglig, nasjonalt brystkreftmøte for fagpersonell i Drammen.

Publisert 26.01.2024

25.-26. januar arrangerer Vestre Viken, i samarbeid med Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning og Kreftregisteret, et tverrfaglig, nasjonalt brystkreftmøte for fagpersonell på Hotel Scandic Ambassadeur i Drammen. Målgruppen er radiologer, kirurger, patologer og forskere som arbeider med brystkreft, og samler over 120 deltakere.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Programkomiteen, fra venstre Lilly Anne Torland, phd-stipendiat Vestre Viken og Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning, Tone Hovda, overlege Brystdiagnostisk senter Vestre Viken, Helle Skjerven, seksjonsoverlege bryst- og endokrinkirurgi Vestre Viken, Thomas Papathomas, overlege avdeling for patologi, Vestre Viken, Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon Vestre Viken, Solveig Hofvind, leder Mammografiprogrammet, Kreftregisteret.  

- Vi er stolteover å kunne arrangere Drammensmøtet for fjerde gang. Utredning og behandling av brystkreft er en tverrfaglig oppgave, der de ulike faggruppene samarbeider tett for å gi pasientene så god behandling som mulig. Det er derfor viktig at vi har en slik møteplass der vi både kan få oppdatert kunnskap om ny forskning, og diskutere viktige problemstillinger bredt, sier Tone Hovda, radiolog og postdoktor ved Brystdiagnostisk senter.

Høyrisikolesjoner i bryst, såkalte B3-lesjoner, er ett av hovedtemaene på symposiet. Disse lesjonene representerer i utgangspunktet ikke kreft, men risikoen for å senere utvikle kreft, er forhøyet. Derfor er både diagnostikk, behandling og ikke minst oppfølging, utfordrende. Nisha Sharma, brystradiolog fra Leeds, UK, har arbeidet tett med utvikling av Europeiske retningslinjer, og holdt en fin oppsummering, det samme gjorde dr Ioannis Roxanis, patolog fra London, UK.

Kunstig intelligens (KI) er et høyaktuelt tema innen radiologi generelt, og også innenfor brystradiologi og mammografiscreening. Mammografiprogrammet i Norge er en viktig forskningsaktør både nasjonalt og internasjonalt på dette området. Leder for Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind er med i programkomiteen for møtet, og innledet om temaet, før både Nisha Sharma fra Leeds og Axel Gräwingholt fra Paderborn i Tyskland holdt innlegg om sine erfaringer med bruk av KI i mammografiscreening. To norske radiologer og doktorgradsstipendiater som forsker på KI i Mammografiprogrammet, Marit A. Martinussen fra Kalnes, og Henrik Wethe Koch fra Stavanger Universitetssykehus, fortalte om sine prosjekter. Kunstig intelligens er også på vei inn i patologi, og Marit Valla, patolog fra NTNU, ga oss en fin oppdatering om sin forskning på området.

Tekst
Solveig Hofvind  fra kreftregisteret

Det tredje hovedtemaet var medikamentell forbehandling av brystkreft, det vil si at brystkreftpasientene får medikamentell behandling, som regel i form av cellegift, i en periode før kirurgi. Dette er også et felt der det skjer mye, og Elena Provenzano, patolog fra Cambridge og Jana de Boniface, kirurg fra Karolinska Institutet i Stockholm presenterte viktig kunnskap om temaet innenfor deres felt.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Foredragsholdere, fra venstre Ioannis Roxanis, London UK, Elena Provenzano, Cambridge UK, Henrik Wethe Koch, Stavanger Universitetssykehus, Marit Almenning Martiniussen, Sykehuset Østfold Kalnes, Axel Gräwingholt, Paderborn Tyskland, Anette Heie, Haukeland Universitetssjukehus, Solveig Hofvind, Kreftregisteret.

- Vi har et svært solid fagmiljø på brystkreft i Vestre Viken, og Vestre Viken er ett av de helseforetakene som diagnostiserer og behandler flest brystkreftpasienter i hele landet. Vi satser på forskning og har flere gode brystkreftforskere og spennende prosjekter på gang. Et slikt tverrfaglig møte er viktig for å fremme kunnskap og samarbeid i Norge, avslutter Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken, professor ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning