Møt opp til time som planlagt

Sykehusdriften er lite berørt av ekstremværet "Hans", og oppsatte timer går som planlagt.

Publisert 10.08.2023

Vi oppfordrer alle pasienter som ikke kan møte til time på sykehuset om å gi beskjed. Sykehusdriften er på nåværende tidspunkt lite berørt av uværet "Hans", og det er normal drift ved våre behandlingssteder med unntak av Hallingdal sjukestugu. 

Har du en timeavtale på sykehuset, skal du møte som planlagt. Hvis en time blir utsatt tar avdelingen/sykehuset kontakt med deg.