Mobilapp gir økt pasientsikkerhet

Vestre Viken har innført mobilapp som gir økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon.

Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 06.06.2023
BedSide control med app
Styringsgruppen er fornøyd med den nye mobilappen.

I løpet av 2019 har Vestre Viken utviklet og innført mobilappen BedSide Control som sikrer at riktig blodprodukt gis til riktig pasient ved at pasient, blodpose og sykepleier identifiseres elektronisk.

Dette forbedringsarbeidet har bidratt til standardiserte arbeidsprosesser og frigjort tid til pasientrettet arbeid. Det er laget e-læringskurs og felles prosedyrer. Tilgang til appen styres elektronisk.
I forbindelse med utvikling og implementering av Bedside Mobil er det lagt til rette for samme type pasientarmbånd med 2D barkode på alle sykehusene. Appen er i bruk på dedikerte mobiltelefoner.

- Dette er et viktig skritt i å utvikle og å ta i bruk ny teknologi som både styrker pasientsikkerheten og forenkler arbeidsprosesser, sier styringsgruppeleder Elisabeth Kaasa.
- Her har vi tatt i bruk teknologi som i fremtiden kan anvendes på andre områder for å styrke pasientenes sikkerhet, sier hun.

Avdelingssjef Laboratoriemedisin, Trude Steinsvik, forteller at utviklingsarbeidet har fått mye oppmerksomhet, og at flere andre helseforetak nå ønsker å ta i bruk applikasjonen.

Blodbanken i Vestre Viken har også innført både elektronisk bestilling og utlevering av blodprodukter, noe som bidrar ytterligere til økt pasientsikkerhet.

Styringsgruppen som er avbildet over består av (fra venstre): Jan Rune Nilsen (avdelingssjef klinisk IKT VVHF), Elisabeth Kaasa (helsefaglig sjef VVHF), Gyrid Gjerde (rådgiver Drammen sykehus), Tine Harsem (spesialrådgiver VVHF), Bård Bosløven (Tjenesteportoføljeansvarlig Digital Arbeidsplass SP), Anne Kanutte Kabbe (rådgiver Bærum sykehus), Nina Wangstad (fagsjef Kongsberg sykehus), David Craig (prosjektleder SP), Roar Nordtømme (seniorkonsulent SP), Vendula Wamstad (overbioingeniør blodbanken VVHF), Trude Steinsvik (avdelingssjef Laboratoriemedisin VVHF) og Espen Jørstad (IKT-leder Laboratoriemedisin VVHF).

Her kan du se en video som viser bruken av den nye mobilappen: