Mer penger til forskning

Det skal brukes mer penger på forskning i Vestre Viken i 2019 enn noen gang tidligere.

Publisert 19.12.2018
Sist oppdatert 28.11.2022
Reagensrør som illustrasjon for forskning

Vestre Viken har som mål å gi pasientene kunnskapsbasert behandling som er kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Forskningsaktivitet er viktig for å sikre dette.

Forskningsdirektør i Vestre Viken, Bjørn Rishovd Rund, sier at forskning på helse er viktig for å drive medisin- og helsefagene videre gjennom å fremskaffe ny kunnskap og øke kompetansen.


Mer enn tidligere

Den økte satsningen på forskning i 2019 skyldes i første rekke at Vestre Viken nå hanker inn mer fra eksterne finansieringskilder. Tildelingene fra Helse Sør-Øst øker med vel 1,3 millioner kroner for 2019 i forhold til tidligere år, mens den interne forskningspotten har ligget stabilt på 14-16 millioner kroner de siste fire årene.

Rishovd Rund er svært fornøyd med at Vestre Viken for 2019 har oppnådd mer i eksterne forskningsbevilgninger enn noen gang tidligere.
- Det er svært hard konkurranse om forskningsmidler, særlig de eksterne. I Forskningsrådet ligger tildelingsprosenten på godt under 10 prosent. Det at vi nå oppnår såpass mange eksterne bevilgninger, ser jeg først og fremst som et uttrykk for at vi er i ferd med å etablere flere sterke forskningsmiljøer i Vestre Viken. Dette har vi greid, mye takket være de interne midlene vi har kunnet dele ut gjennom flere år, sier Rishovd Rund.

Interne forskningsmidler

Det kom inn totalt 35 søknader, med en søknadssum i overkant av 26 millioner kroner. En ekstern komitè bestående av tre professorkompetente forskere har vurdert og rangert alle søknadene.
Nær 16 millioner kroner er tildelt, fordelt på 21 prosjekter.

Arnljot Tveit (I)

Prosjekt: Left atrial volumes and function as risk factors for atrial fibrillation in the ACE 1950 study.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 104 0000

Arnljot Tveit (II)

Prosjekt: Predictors for recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC).
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 108 0000

Christine Mohn

Prosjekt: Retrograde memory after electroconvulsive therapy in depression.
Klinikk: Stab
Tildelt kr. 469 000

Gro Solbakken

Prosjekt: Myotonic Dystrophy 1 (DM1) Mechanisms, course of progression and optimization of development.
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 175 000

Håkon Ihle-Hansen

Prosjekt: Association between subclinical atherosclerosis in precerebral arteries, cognitive function and cerebral pathology detected by MRI in ACE 1950.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 480 000

Ingrid Elisabeth Christophersen

Prosjekt: GENAF - Genetics of atrial fibrillation in Norway.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 120 0000

John Munkhaugen

Prosjekt: Personalized statin treatment in coronary prevention based on direct drug monitoring.
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 340 000

Katrine Enge

Prosjekt: RATe control in Atrial Fibrillation (RATAF) II.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 114 9000

Kirsti Aas

Prosjekt: Treatment and survival of patients with non-metastatic prostate cancer in Norway 2001-2015.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 875 000

Mari Wold Henriksen

Prosjekt: Rett syndrom - en nasjonal klinisk kartleggingsstudie.
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 437 000

Marte Syvertsen

Prosjekt: Juvenil myoklonusepilepsi - en pannelappsykdom?
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 519 000

Monica Beckmann

Prosjekt: HIPFRAC - Recovery after hip fracture.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 115 0000

Odd Terje Brustugun

Prosjekt: Blood-based mutational analyses in diagnosis and follow-up of lung cancer patients.
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 120 0000

Ragnhild Munthe-Kaas

Prosjekt: The Early Study - Cognitive impairment after stroke. Classification and predictors.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 635 000

Rune Ougland

Prosjekt: EPIC - Epigenetic and epitranscriptomic regulation in bladder cancer.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 1 118 000

Tale Norbye Wien

Prosjekt: Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk.
Klinikk: Bærum sykehus
Tildelt kr. 117 0000

Teija Anke

Prosjekt: Mødre med bipolar lidelse og spedbarn - graviditet og tidlig samspill (Bi-sam).
Klinikk: Psykisk helse- og rus
Tildelt kr. 437 000

Tone Hovda

Prosjekt: Detecting the «Killing cancers» by mammography? Improved breast cancer screening for women and society: a radiological approach.
Klinikk: Medisinsk diagnostikk
Tildelt kr. 852 000

Tonje Torske

Prosjekt: Executive dysfunction and social difficulties in children with autism spectrum disorder-overlapping mechanisms and clinical implications?
Klinikk: Psykisk helse- og rus
Tildelt kr. 219 000

Tove Tveitan Borgen

Prosjekt: Capture the Fracture - across regions in Norway (NoFRACT).
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 412 000

Vegard Vartdal

Prosjekt: Unnecessareans - use and misuse of cesarean section in low-resource setting.
Klinikk: Drammen sykehus
Tildelt kr. 992 000

Totalt 21 prosjekter.

 

John Munkhaugen

Prosjekt: Er tildelt doktorgradsstipend til sitt prosjekt: Personalized statin treatment in coronary prevention based on direct drug monitoring.
I denne nye NOR-COR delstudien skal man studere bivirkninger og etterlevelse ved kolesterolmedisiner (statiner) med nye metoder, slik at behandling og oppfølging i større grad kan skreddersys til den enkelte pasient.
Klinikk: Drammen sykehus

Kristine K. Sahlberg

Prosjekt: Har mottatt midler for å lede et nasjonalt forskningsnettverk på brystkreft, for bedre diagnose og behandling.
Forskningsnettverket skal tilrettelegge for økt samarbeid på brystkreftforskning og flere kliniske studier på brystkreft. Nettverket har tidligere fått støtte fra Helse Sør-Øst som et regionalt nettverk.
Det er gledelig at Vestre Viken nå skal lede et nasjonalt nettverk på brystkreftforskning.
Klinikk: Stab

Ingrid Christophersen

Prosjekt: Under Strategiske midler til ikke-universitetssykehus er det tildelt midler til prosjektet: From horse to human - genetic cause of exercise induced atrial fibrillation.
Klinikk: Bærum sykehus

Ingrid Elisabeth Christophersen

Prosjekt: Under Unge forskertalenter ble det fra Norges forskningsråd gitt en betydelig bevilgning til prosjektet: Nation-wide initiative on atrial fibrillation: Epidemiologic, genetic and molecular properties in the Norwegian population.
Klinikk: Bærum sykehus

 

Vestre Viken har også fått forskningsmidler fra interesseorganisasjoner i løpet av høsten.

Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst

Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus har fått tjenesteinnovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst til medisinsk avstandsoppfølging av epilepsipasienter.