Markerte åpning av AMM på Bærum sykehus

Bærum sykehus var først i landet med å få på plass ny organisering av akuttmottaket. Nå ser flere sykehus på hva Bærum sykehus og Vestre Viken HF har fått til.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.02.2023
Sist oppdatert 21.02.2024

​​​

​​Ansatte i akuttmottaket på Bærum sykehus klipper sin egen åpningsbånd - saksen blir håndtert av seksjonsoverlege Therese Valeb

Ansatte i akuttmottaket på Bærum sykehus klipper sin egen åpningsbånd - saksen blir håndtert av seksjonsoverlege Therese Valebjørg.

Fra 2. januar 2023 var Bærum sykehus i gang med driften av ny organisering av akuttmottaket.

Sykehuset kunne iverksette forventet krav fra Helsedirektoratet allerede et halvt år etter at retningslinjene ble publisert. Bærum sykehus mener at dette er den beste tilnærmingen for pasienter, primærhelsetjenesten og ansatte. Pasienter vil motta nødvendig helsehjelp mer strømlinjeformet og bli raskere avklart i akuttmottaket.

Helsedirektoratet kom med en ny nasjonal retningslinje for somatiske akuttmottak 29. september 2022. Der fremkommer det tydelige krav om at akuttmottakene skal ha én medisinsk ansvarlig leder. Nå er dette på plass på Bærum sykehus – og de er godt i gang med dette i hverdagen.

Hva betyr det konkr​​et?​

• Overlege innen AMM har breddekompetanse som styrker håndtering og prioritering av alle pasienter i akuttmottak, og særskilt pasienter med tidskritiske tilstander

• Leger i spesialisering (LIS) støttes i vaktarbeidet med tilstedeværende overleger innen AMM; de veileder, vurderer og kvalitetssikrer beslutninger.

• Døgnkontinuerlig overlege innen AMM har bredde- og systemkompetanse som er av stor betydning for sykepleiere i akuttmottaket, særlig ved håndtering av tidskritiske pasientforløp og i beredskapssituasjoner.

• Overlege i AMM konfererer med andre legespesialiteter ved tverrfaglige relevante problemstillinger.

• Overlege i AMM samarbeider tett med overleger i andre spesialiteter om tilgjengelig kapasitet og nødvendige ressurser.

• Pasienter vil i større grad få nødvendig helsehjelp i akuttmottak.

• Ustabile pasienter håndteres i tverrfaglige team med deltakelse av overlege innen AMM - uavhengig av når på døgnet pasienten kommer til akuttmottak.​

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (Bærum) og ordfører Lene Conradi (Asker) flankerer denne fine gjengen under åpningen. Ved siden av

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (Bærum) og ordfører Lene Conradi (Asker) flankerer denne fine gjengen under åpningen. Ved siden av dem står klinikkdirektør Trine Olsen og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll. Fra venstre: Lisbeth Hammer Krog, Trine Olsen, Stine Beyer Fjeld, Birgitte Trømborg Busá, Therese Valebjørg, Niels Kristian Thybo, Lisbeth Sommervoll, Lene Conradi​.

- En merkedag og milep​​æl

Onsdag 15. februar var det duket for offisiell markering av at sykehuset nå er i gang med dette. Til auditoriet på sykehuset var det invitert ansatte og gjester for å feire og markere.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Lisbeth Sommervoll, mener dette både er en merkedag og en milepæl.

- Ikke bare for Bærum sykehus, men for hele Vestre Viken HF, alle vi samarbeider med og egentlig hele Norge, siden vi er først ute med denne ordningen. Men aller mest er det en milepæl og merkedag for brukerne av tjenestene våre. Dette er noe vi har ventet lenge på, men nå er det endelig på plass. Dette er uten tvil et skikkelig kvalitetsløft for tilbudet som vi gir. Dette er en ny tid, så gratulerer til Bærum sykehus og Vestre Viken HF, sa Lisbeth Sommervoll under markeringen.

- Dette h​​ar vi ventet lenge på

Klinikkdirektør Trine Olsen på Bærum sykehus var sprekkeferdig av stolthet da hun stod foran forsamlingen i auditoriet og fortalte om akuttmottaket og AMM hele døgnet.

- Vi har ventet på dette lenge. Helsedirektoratet har laget retningslinjer for hvordan det bør se ut i en optimal verden. Vi har sett på den med stor interesse og hva som må være på plass for å få dette til, og jeg kan si nå at alt er på plass. Det er nemlig ikke bare det med en ansvarlig overlege døgnkontinuerlig som skal på plass. Det er bare en av tingene, det er også en hel del organisering, andre spesialiteter som må være enig i hvem som skal gjøre hva og når, og på hvilket tidspunktet ansvaret går over til en annen spesialitet. Det har vi brukt mye tid på. 

- For min del har det vært stor fornøyelse å begynne på Bærum sykehus som leder og møte sånne ildsjeler som brenner for faget og prosjektet og har gjort alt forarbeidet og fått til denne nye ordningen. I tillegg til alle flotte ansatte som har bidratt så har også hele lederteamet på Bærum sykehus strekt seg langt og samarbeidet godt for å få dette til. Så jeg er veldig stolt, smiler klinikkdirektør Trine Olsen.

Først ut i ​​Norge

Bærum sykehus hadde fra januar 2023 – som det aller første sykehuset i Norge – overlege i akutt- og mottaksmedisin hele døgnet på akuttmottaket.

Prosjektet har allerede høstet anerkjennelse fra andre helseforetak, og under åpningen kom det frem at flere sykehus ønsker å komme til Bærum sykehus for å se og lære. Blant annet både har Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge sagt fra at de ønsker å besøke Bærum for å se hva de har fått til.

- Det er alltid gøy når andre ønsker å se til Bærum sykehus og Vestre Viken for å lære, sa Trine Olsen.​

Brukerrepresentant Mark Miller fikk æren av å klippe det røde båndet under åpningen.

Brukerrepresentant Mark Miller fikk æren av å klippe det røde båndet under åpningen.

Hilsener og r​​​​os

Seksjonsoverlege Therese Valebjørg har jobbet i akuttmottaket i over 10 år og fortalte under åpningen om AMM-prosjektet. Jørn E. Rasmussen, som til daglig jobber på akuttmottaket på Drammen sykehus, var tilstede som leder for Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin – og han roste Bærum sykehus for å ha fått dette prosjektet på plass. 

På talerlisten stod også brukerrepresentant Mark Miller fra Brukerutvalget i Vestre Viken, ordførere i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Asker Lene Conradi og avdelingsdirektør i Helse-Sør Øst, Anders Debes.

Etter talene var det duket for snorklipping, og den æren ble tildelt brukerrepresentant Mark Miller som med stødige hender sørget for at det røde båndet ble klippet over som symbol på at ny-organiseringen av akuttmottaket på Bærum sykehuset er godt i gang!

​​

Avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst, Anders Debes.

Avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst, Anders Debes.

Jørn E. Rasmussen, leder for Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin.

Jørn E. Rasmussen, leder for Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin.