Mammografi på Ringerike - fra buss til sykehus

På grunn av covid-19 pandemien inviterer Vestre Viken og Kreftregisteret kvinner fra 50 til 69 år i Ringerike kommune til screening på sykehuset i Drammen eller i Bærum istedenfor til mammografibussen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.09.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

​Planlagt screeningperiode er første kvartal 2021, men på grunn av pandemien kan det bli noe forsinkelser.

- Den pågående Covid-19 pandemien gjør det nødvendig med særskilt fokus på smittevern både blant befolkningen generelt og der det ytes helsehjelp. Det er sannsynlig at særskilte smittevernstiltak må opprettholdes i første del av 2021,sier Linda Romundstad seksjonsleder og overlege ved Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken HF.

Mammografiscreening krever tett fysisk kontakt mellom radiografene og et stort antall kvinner. Disse kvinnene er i en alder hvor flere er i risikogruppen (over 65 år) og dermed har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 sykdom.

- Med et stort antall kvinner som skal gjennom undersøkelse, slik tilfellet er på Ringerike, vil det være utfordrende å opprettholde akseptabel smittevernmessig avstand i mammografibussen, sier Romundstad.
Ved de stasjonære enhetene beliggende i sykehuslokaler er forholdene tilrettelagt slik at smittevern lettere kan ivaretas.

- Det er noe lengre, men etter vår vurdering akseptabel, reisevei til de stasjonære enheter ved sykehusene i Drammen og Bærum for befolkningen på Ringerike, sier hun.

Kvinnene bosatt i Ringerike kommune vil derfor få tilbud om screening ved stasjonære enheter, enten ved Drammen sykehus, eller ved Bærum sykehus i den kommende runden.

På bakgrunn av pandemien ble screeningen midlertidig stanset 13. mars, med en gradvis oppstart igjen fra mai i år. Stans og gradvis oppstart er årsaken til at det kan gå noe mer enn to år fra forrige invitasjon.

Når det gjelder forskyvinger henvises det til Kreftregisterets nettsider, som oppdateres kontinuerlig.