Løft for pasienter med Parkinson

Nå etableres det nye nettverk på tvers av helseforetak og profesjoner, slik at pasienter med Parkinson skal få best mulig behandling og oppfølging.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.11.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

​ParkinsonNet er navnet på det den nye samarbeidsformen som nå spres ut i hele Helse Sør-Øst. Vestre Viken er blant de første helseforetakene som går i gang med opplæring av helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen. Det er nevrologisk avdeling på Drammen sykehus som står for organiseringen i Vestre Viken.

I slutten av november 2021 samles sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder for å sammen lære mer om både sykdommen og hvordan man sammen kan hjelpe pasienter med Parkinson best mulig.

 

Hender som holder stokk. Illustrasjon

 

Nederlandsk modell

Sentralt i modellen står systematisk kompetanseheving og etablering av tverrfaglige nettverk. Ved oppstart er yrkesgruppene, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere inkludert.
ParkinsonNet er en nederlandsk modell for samhandling. Modellen ble prøvd ut i Norge (Rogaland og Oslo) i perioden 2017 til 2019. I 2020 ble det besluttet at modellen skal spres ut i hele landet.

Registrerer fagpersoner

Vestre viken starter sitt tredagers grunnkurs i november. Etter dette vil de som har gjennomgått kurset bli innlemmet i et register over fagpersoner. Det er i dag om lag 400 personer registrert. Tanken er at registeret er søkbart slik at brukere, pårørende, helsepersonell og leger kan søke opp fagpersoner fra ønsket faggruppe i ønsket geografisk område.

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no