Lærte om Wibe-metoden

Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte fredag 23. juni Drammen sykehus og medisinsk sengepost 3. Her fikk hun høre om de endringene som er gjort med oppgavefordeling mellom helsepersonell.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 26.06.2023

Avdelingssykepleier Torhild Wibe sitt arbeid på medisinsk sengepost 3 har ikke gått ubemerket hen hos verken Helseministeren eller fagforeningene. Etter eget ønske og i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, besøkte helseminister Ingvild Kjerkol Drammen sykehus fredag 23. juni.

Både helseministeren og lederen for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen lyttet oppmerksomt når Torhild Wibe orienterte om jobben som er gjort på sengeposten. 

AVdelingssykepleier Torhild Wibe forklarer om arbeidet på avdelingen.

Avdelingssykepleier Torhild Wibe to Helseminister Ingvild Kjerkol og leder for Norsk Sykepleierforund Lill Sverresdatter Larsen med på omvisning og fortalte om omstillingene som medisinsk sengepost 3 har gjennomført. 

Bedre trivsel og mindre fravær

Bakgrunnen for endringene var en pågående sykepleiermangel. Løsningen, i veldig korte trekk, er å trekke veksler på helsefagarbeiderne, og fordele en del oppgaver til denne gruppen. 

For å sikre kvaliteten har dette blitt satt i gode systemer for opplæring, delegering og sertifiseringer. Resultatene har vakt oppsikt. For det første har trivselen for helsefagarbeiderne gått opp, og sykefraværet har gått ned. Sykepleierne har også fått det bedre ved at en del oppgaver nå kan løses av andre. Resultatet er at man nå har en personellgruppe som sammen er bedre rustet til å håndtere oppgavene noe som er bra både for pasienter og de ansatte selv. 

Helsefagarbeider Stine Bråthen og sykepleier Hanne Størseth i samtale med helseminister  Ingvild Kjerkhol

Det ble et lystig møte med Helseministeren for helsefagarbeider Stine Bråthen (tv) og sykepleier Hanne Størseth. Begge kunne fornøyd fortelle om gode arbeidsdager på medisin 3.

Gleder seg til jobb

Helseministeren fikk møte både en sykepleier og en helsefagarbeider ved avdelingen. De kunne fortelle at for dem hadde endringene ført til at man gledet seg til å gå på jobb. 

Avdelingssykepleier Torhild Wibe har brukt mye tid på å fortelle andre om hva de har gjort, og både internt og eksternt har arbeidet vagt oppsikt. Såpass spor har det satt at metodikken formelt kalles Wibe-metoden. 

Avdelingssykepleier Torhild Wibe og helseminister Ingvild Kjerhold gående i korridoren.

Ministerens tid på sykehuset ble brukt effektivt. Her på full fart veidere med avdelingssykepleier Torhild Wibe

Torhild Wibe var gjest i podkasten Lederpraten til Vestre Viken. 

Her kan du høre mer om hennes arbeid som leder. ​​